ဂီတာမုန္တိုင္း ဦးတည္လာျခင္းေၾကာင့္ နယူးဇီလန္တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထား

ဂီတာမုန္တုိင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တြန္ဂါတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အပ်က္အစီးမ်ား။


ဂီတာမုန္တိုင္း ဦးတည္ တိုက္ခတ္လာျခင္းေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရာသီဥတု အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားလုိက္သည္။


ဂီတာသည္ တြန္ဂါႏွင့္ ဖီဂ်ီ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ နယူးဇီလန္ရွိ ခရစ္ခ်တ္ခ်္ ေဒသသို႔ ဆက္လက္ဦးတည္ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည္။

ခရစ္ခ်တ္ခ်္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ထားလုိက္ၿပီး မုန္တိုင္း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုးၾကား သတိရွိေနရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဆာ္ဩ တိုက္တြန္းထားသည္။

နယူးဇီလန္ အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းလုိင္းကလည္း ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝယ္လင္တန္သို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ ခရီးစဉ္မ်ားေရာ၊ ထြက္ခြာမည့္ ခရီးစဉ္မ်ားကိုပါ ဆိုင္းငံ့ထားေစခဲ့သည္။ 

မိုးေလဝသ ပညာရွင္မ်ားက ဂီတာ၏ ေလတိုက္ႏႈန္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ၌ ကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ တစ္နာရီ မုိင္ ၉၀ မွ်ထိ ျပင္းထန္ေနႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

“မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ တစ္ညလံုးကေန ေနာက္တစ္ေန႔ မနက္ထိ ခံရႏုိင္ပါတယ္”ဟု ခရစ္ခ်တ္ခ်္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လီယန္နီ ဒယ္လ္ဇီရဲလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမက ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ႀကံဳလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားသင့္ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ႀကိဳမွန္းထားပါတယ္”ဟု ဒယ္လ္ဇီရဲလ္က ဆိုသည္။

ဂီတာသည္ အေစာပိုင္းက ဆိုင္ကလုန္း အဆင့္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အပူပိုင္း မုန္တုိင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ အားေပ်ာ့လာခဲ့သည္။ မုန္တိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အနည္းဆံုး လူ ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: BBC

Top News