အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခြဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးစီမံကိန္း ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္

အလုပ္အကိုင္ေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ကုမၸဏီထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္ စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ၿပီးျပတ္ ပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား ေအာက္ျမန္မာ ျပည္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါစီမံ ကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ Central Transport Develop-ment Consortium (CTDC)ကုမၸဏီကုိ ကနဦးေရြးခ်ယ္ထား ေသာ္လည္း ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရန္ က်န္ေနေသးသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၿပီဟု ယူဆ၍ မရေသးေၾကာင္း၎က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္း ႀကီးျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ဘက္က ထပ္ၿပီးညႇိႏိႈင္းေတာင္း ဆိုရမွာေတြ ရွိေသးတယ္။ ညႇိႏိႈင္း မႈေတြ အဆင္ေျပၿပီဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ မယ္။ ၿပီးရင္ စီမံကိန္းစလုပ္မယ္ ေပါ့။ ညႇိႏိႈင္းမႈက အဆင္မေျပဘူး ဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဖ်က္ၿပီး တင္ဒါျပန္ေခၚသင့္ရင္ ျပန္ေခၚမယ္’’ဟု ဦးထြန္းေအာင္ သင္းက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီဘက္က တင္ျပထား သည့္ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ ေဆးေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္ ျမန္္မာ့မီးရထားက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အတိုင္း အားရစရာေကာင္းေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမွ ျပည္ တြင္းအလုပ္အကိုင္ တစ္သိန္းခန္႔ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း CTDC က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

CTCD သည္ ရန္ကုန္ဘူတာ ႀကီး ဧရိယာအတြင္း ျမန္မာ့မီး ရထားပိုင္ေျမ ၆၃ ဧကေပၚတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ အကုန္က်ခံကာ ရထားႏွင့္အမ်ားသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုဌာနသစ္တစ္ခု အပါအဝင္ အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းမွာ မီးရထားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူအသံုး ျပဳႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္း လမ္းေပါင္းစံုစုေဝးရာ ပို႔ေဆာင္ ေရး အခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုျဖစ္ လာမည့္အျပင္ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္ ေရွးမူလက္ရာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္လက္ရာ ဘူတာ႐ံုအသစ္ကို အခ်ိဳးက်နစြာ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ထုတ္ ျပန္ထားသည္။ အမ်ားျပည္သူ တန္ဖိုးထားသည့္ ၁၉၅၄ က တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီး အေဆာက္အအံုကို လည္း ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစု၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္ရာတစ္ခုအျဖစ္ အ ထင္ကရျဖစ္လာမည့္ ဗိသုကာ အေခၚ 'Rotunda' ဟုေခၚသည့္ ဘဲဥပံုသဏၭာန္ အမိုးခံုးႏွင့္ ဘူတာ႐ံု အသစ္တုိ႔ကိုလည္း မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ အုပ္မိုး၍ ထပ္မံေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ရာ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ တစ္ ခုႏွင့္တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ မည့္ ထူးျခားလွပသည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိ သည္။

ယခု ဘက္စံုစီမံကိန္း (mix-use development) တစ္ခုလံုး တြင္ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းမီ တာ ၁ ဒသမ ၀၉ သန္း က်ယ္ဝန္း မည္ျဖစ္ၿပီး ဇုန္ေျခာက္ခုပါဝင္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိဇုန္မ်ားတြင္ အ ထင္ကရ ညီေနာင္ တာဝါ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အိမ္ရာ မ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈပါ တိုက္ခန္းမ်ား ပန္းၿခံႏွင့္ ျပတိုက္တုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ခန္႔မွန္းၾကာ ျမင့္ခ်ိန္ ရွစ္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ခန္႔မွန္းသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ေျမကို တစ္ဧကလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ သံုး သန္းျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ သင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့မီးရထားသည္ အဆုိ ပါစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၄ ကတည္းက ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ပထမအႀကိမ္ တင္ဒါ ေခၚစဥ္က လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့၍ တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ တြင္ ဒုတိ ယအႀကိမ္ EOI ေခၚယူခဲ့ရာ တင္ သြင္းေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္း ၃၄ ဖြဲ႕ရွိၿပီး ၁၈ ဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ ေနာက္ဆံုးအ ဆင့္ တင္ဒါကို ကုမၸဏီသံုးခုသာ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားကို  အဆင့္ဆင့္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ CTDC ကို တင္ဒါေအာင္ ျမင္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ဒုတိယပတ္က အတည္ ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Central Transport Deve-lopment Consortium တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မင္းဓမၼကုမၸဏီက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွယ္ယာ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စင္ကာပူအေျခစိုက္ Oxley Holdings ကုမၸဏီႏွင့္ Sino Great Wall ကုမၸဏီတို႔က ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ပိုင္ဆုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ မင္းဓမၼတကုမၸဏီသည္ မုတၱမဟိုးလ္ဒင္း၏ လက္ေအာက္ ခံ ကုမၸဏီခြဲ ၂၃ ခုအနက္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

‘‘အသစ္တည္ေဆာက္မယ့္ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ေဆး႐ံု ေတြ၊ မီးသတ္စခန္းေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ ကုမၸဏီဘက္က အဆုိျပဳရာမွာ ျမန္မာ့မီးရထားဝန္ ထမ္းေတြအတြက္ အိမ္ရာတည္ ေဆာက္ေပးေရး က႑ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက သံုးစြဲ မည့္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရဆုိး စြန္႔ပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီဘက္က ေရးဆြဲထား ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္သင္းက ေျပာသည္။

More in News Section