ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု အစီအစဥ္ ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားအား ဦးစားေပးရန္ အဆုိ႐ံႈးနိမ့္

 ေက်းရြာတစ္ရြာ လွ်င္ ထုတ္ကုန္တစ္ခု အစီအစဥ္ ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဝန္ ႀကီးဌာနက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။


ယင္းအဆိုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ကစတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က မွတ္တမ္း တင္ထားရွိရန္ ေျပာဆုိခဲ့မႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္သူဦးေရမ်ားသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚထုေမတင္သြင္း သည့္အဆုိ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

‘‘အေျခခံေကာင္းမ်ားအေပၚ မွာ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ အေျခအေနမ်ားရွိတဲ့အတြက္ အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္’’ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုရွင္က မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မွ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခြဲဆံုး ျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံသူ ၇၁ ဦး၊ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၅ ဦး၊ ၾကားေနခုနစ္ဦးျဖစ္ရာ ကန္႔ကြက္သူဦးေရ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္လာလုိ႔ရွိရင္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အံ့ဩစရာ ေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ႏုိင္ငံဟာ ဆင္းရဲတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ ေနသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္ အကိုင္မရွိဘူး။ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ အတြက္ဆို အစိုးရက ဖန္တီးေပးရ မယ့္ တာဝန္ရွိတယ္။ အလုပ္အ ကိုင္မဖန္တီးေပးဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံအ တြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ္ဆုိ တဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔က ဆင္းရဲမႈကေန လြတ္ ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ လြတ္ေျမာက္ ရာနည္းလမ္းေတြကို ရွာရမွာ။ အ လုပ္အကိုင္ရရွိဖို႔ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ဘူးဆိုတာ အစိုးရကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနတယ္’’ဟု အဆုိ ရွင္ ေဒၚထုေမက လႊတ္ေတာ္အ ၿပီး မီဒီယာမ်ားအား ေျပာသည္။

Top News