ခႏၲီးရတနာေျမရွိ ေရမေဆးေက်ာက္လုပ္သားမ်ားကို ေက်ာက္ရွာလုပ္ကြက္ တစ္ဧက က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ေရမေဆးေက်ာက္ရွာ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ခႏၲီးရတနာ ေျမရွိ တစ္ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ေက်ာက္ရွာလုပ္ကြက္မ်ားကို ၾကမ္းခင္းေဈး က်ပ္ငါးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ခႏၲီးပဋိပကၡေျဖရွင္း ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ စစ္ကိုင္း တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာသည္။

ခႏၲီး ရတနာေျမအတြင္း ကုမၸဏီႏွင့္ ေရမေဆးလုပ္သား မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး လူေသဆံုးရွိခဲ့၍ ယင္းကဲ့သို႔ ထပ္မံမျဖစ္ေစေရး တုိင္းအစိုးရက သီးျခားလုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။

‘‘လုပ္ကြက္တစ္ကြက္ကို ငါးသိန္းတည္းနဲ႔ ဝယ္လုို႔ရပါမယ္။ ျပည္သူေတြ တတ္ႏိုင္တဲ့ေဈးႏႈန္း သတ္မွတ္ေပးထားတာပါ။ လုပ္ ကြက္ေနရာအေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဈးအတိုး၊ အေလ်ာ့ ေတာ့ရွိသြားမွာေပါ့’’ဟု ဦးျမင့္ ၾကည္က ေျပာသည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း ေရ မေဆးေက်ာက္ရွာလုပ္သားမ်ား အတြက္ လုပ္ကြက္ ၃,၀၀၀ ခန္႔ လ်ာထားၿပီး မိသားစုတစ္စုလွ်င္ လုပ္ကြက္တစ္ကြက္စီ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မၾကာမီ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ရွာ လုပ္ကြက္ ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊

ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ စသည့္အ ေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မည္ဟု ခႏၲီးပဋိပကၡေျဖ ရွင္းေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

‘‘တစ္ဧက လုပ္ကြက္ကို ငါး သိန္းဆုိတာ တန္ပါတယ္။ လက္ လုပ္လက္စားေတြ ဝယ္ႏိုင္တဲ့ေဈး ႏႈန္းပါ’’ဟု ေရးမေဆးလုပ္သား မ်ားအား ကူညီေပးေနသူ ကိုေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ကြက္မ်ား တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ကိုေအာင္ ဆန္းျမင့္က ဆုိသည္။

သီးသန္႔လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ အားျဖင့္သာ ေက်ာက္မ်က္တူး ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ကဲ့သို႔ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း စည္ပင္ ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာ သည္။ လုပ္ကြက္တစ္ကြက္၏ ေက်ာက္ရွာခြင့္သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္၍ ထပ္မံတူးေဖာ္လိုပါက သက္တမ္း တိုးရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ခႏၲီးရတနာေျမ ရွိ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ားကို စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနၿပီး ယင္းစမတ္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသည္ ေက်ာက္ရွာေဖြခြင့္ ႏွင့္ ရွာေဖြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ စမတ္ကတ္ကို ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္တုိ႔ ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း လုပ္ ကိုင္မည့္ ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား အတြက္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ေပ ၄၀ × ၂၀ ေျမကြက္မ်ား အခမဲ့ခ် ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္၊ ပံုစံ ၁၀ စာရြက္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ မက်န္ခ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေျမရွိ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီလုပ္ကြက္ အတြင္း ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြ သူမ်ား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၁၇ ရက္က လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားၿပီး လူေလးဦး ေသဆံုးကာ ခုနစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ သည္။

ယင္းပဋိပကၡ ေနာက္ပိုင္း ေဒသတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တုိင္းအစိုးရက ယာယီပိတ္သိမ္းၿပီး ေရမေဆး လုပ္သားမ်ားအား ေက်ာက္ရွာခြင့္ မေပးေတာ့သျဖင့္ လုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ လုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးၿပီးပါ က ေရမေဆးလုပ္သားမ်ား ေက်ာက္ရွာခြင့္ ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ခႏၲီးရတနာေျမအတြင္း လာ ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရ မေဆးလုပ္သား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေရမေဆးလုပ္သား အေရး ကူညီေနသူမ်ားက ေျပာ သည္။

More in News Section

Top News