ခရမ္း၊ သုံးခြ၊ ေက်ာက္တန္းတြင္ ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းစိုက္ပ်ဳိးရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေန

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ဒီေရေတာကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ၿဖိဳးၿဖိဳးေဝ

ခရမ္း၊ သုံးခြ၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မုတၱမပင္လယ္ကမ္းတက္ေျမတစ္ေလွ်ာက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဒီေရေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ ဦးစီးမွဴး ေဒၚျဖဴျဖဴခုိင္က ေျပာ သည္။


အဆုိပါေဒသတြင္ မုတၱမ ပင္လယ္ကမ္းတက္ေျမ ဧက ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ေပးျခင္း မရွိေသာေျမမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္း အသုံးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဆဲေျမမ်ား၊ လုပ္ ကုိင္ခြင့္ခ်ေပးထားေသာ ေျမမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚျဖဴျဖဴခုိင္က ေျပာသည္။

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ဒီေရ ေတာစိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။

ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုတၱမပင္ လယ္ကမ္းတက္ေျမဧက ၂,၃၀၀ ကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ေရ ေက်ာ္ဘုိကေလး ဒီေရေတာႀကိဳး ျပင္ေတာအျဖစ္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထြက္ရွိၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ခ႐ုိင္ဦးစီးမွဴးက ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ယင္းေနရာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ခြင့္ေပးခ်ိန္က ေသာင္ျပင္ျဖစ္ၿပီး ပုစြန္ကန္မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ ေရ၀င္ေရာက္ေရး ေရသြင္းတံခါး မ်ားျပဳလုပ္ ေရသြင္းရာမွ ပင္လယ္ ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါလာေသာ သစ္ေစ့မ်ား ကန္အတြင္း ၀င္ေရာက္ကာ တာေပါင္မ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ ၍ ဒီေရပင္မ်ား ေပါက္လာေၾကာင္း ပုစြန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမင္းေမာင္က ေျပာသည္။

ပုစြန္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ ဒီေရပင္မ်ားကို တာေပါင္ခိုင္ခံ့မႈအ တြက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ေၾကာင့္ ခုတ္ထြင္ျခင္း မျပဳရာမွ ယခုအခါ ပုစြန္ကန္မ်ားတြင္ ဒီေရေတာ အပင္ေပါက္ေရာက္မႈ အမ်ားအျပားရွိလာေၾကာင္း ပုစြန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆုိသည္။

‘‘ပုစြန္ကန္ေတြ မထိခိုက္ဘဲ ဒီေရေတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါ တယ္။ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးစနစ္ နဲ႔ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္ေတြ ထိန္းသိမ္းထား တဲ့ ကန္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကန္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးမင္းေမာင္ က ေျပာသည္။

 မုတၱမပင္လယ္ကမ္းတက္ ေျမမ်ားကို ဒီေရေတာမ်ားကို စုိက္ ပ်ဳိးရန္ ကမ္းပတ္တာမ်ား၊ စက္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ျခင္း၊ေျမ တူးျခင္း၊ အပင္မ်ားခုတ္လွဲျခင္း၊ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနက တားျမစ္ထားေၾကာင္း ေဒ သခံ ပုစြန္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားကဆုိသည္။ 

ဒီေရေတာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းစီမံခ်က္ကို သုံးႏွစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ က စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနကာ ယခုႏွစ္အ တြင္း အပင္တစ္သိန္းခဲြ စိုက္ပ်ဳိးရန္ စီမံထားေၾကာင္း ေဒၚျဖဴျဖဴခုိင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါေျမမ်ားကို ဒီေရ ေတာစိုက္ပ်ဳိးၿပီးပါက ဒီေရေတာ ထိန္းသိမ္းရန္ စိတ္၀င္စားေသာ ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္သည့္ အသံုးျပဳ သူမ်ားအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ ေဒသခံ ျပည္သူအစုအဖဲြ႕ပိုင္၊ သစ္ေတာ လုပ္ငန္းအစုအဖဲြ႕ပိုင္အျဖစ္ ျပန္ လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအ စုအဖဲြ႕ပိုင္ ဒီေရေတာကိုထိန္းသိမ္း ၍ သဘာ၀အတုိင္း ရွင္သန္ေပါက္ ဖြားေသာ ငါး၊ ပုစြန္မ်ား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဒီေရေတာမွ အကိုင္းအခက္ အပင္က်ပ္မ်ားကို ခုတ္ယူအသုံးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘အစုအဖဲြ႕ပိုင္ ေပးတဲ့အခါ တာပတ္ၿပီးေတာ့ ငါး၊ ပုစြန္ ဖမ္း တာမ်ဳိးေတာ့ ခြင့္မျပဳ’’ ဟု ေဒၚျဖဴ ျဖဴခုိင္ကေျပာသည္။

 မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕မွ ေသာင္ထြန္းမည့္ ေနရာအားလုံးကို ဒီေရေတာဧရိယာအျဖစ္ ဆက္ လက္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီေရ ေတာ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းကာ ငါးသယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတအတြက္ ေပါက္ဖြား ႏုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။