ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ လက္ကိုင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို အေမရိကန္ အစိုးရ ပိတ္ပင္ရန္စီစဉ္

က်ည္ဆန္ တရစပ္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ လက္ကိုင္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္ရန္ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က လက္စ္ဗီးဂက္စ္ရွိ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ တစ္ခုတြင္ လူ ၅၈ ဦး ေသဆံုးေအာင္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေသနတ္သမားသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေသနတ္ အစိတ္အပိုင္းကို အသံုးျပဳသြားခဲ့သည္။

ထုိသို႔ေသာ ကိရိယာမ်ားကို ႐ိုင္ဖယ္ႏွင့္ စက္ေသနတ္ အငယ္စားမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တစ္မိနစ္အတြင္း က်ည္ဆန္ အေတာင့္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တြင္ ေသနတ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အစဉ္တစိုက္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ထရမ့္အေနျဖင့္ လက္စ္ဗီးဂက္စ္ ျဖစ္စဉ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ယခုပိတ္ပင္မႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထရမ့္က ယင္းတားျမစ္မႈ တရားဝင္ သက္ေရာက္ေစမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ တရားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ ဖေလာ္ရီဒါ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၌ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး လူေပါင္း ၁၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကလည္း ထရမ့္၏ အစိုးရ အဖြဲ႕အေပၚ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပိုမို ဖိအားေပးလ်က္ ရွိသည္။

မာေဂ်ာ္ရီ စတုန္းမန္း ေဒါက္ဂလက္စ္ အထက္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္မႈမွ အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တာလာဟက္ဆီးတြင္ စုေပါင္းဆႏၵျပရန္ စီစဉ္ထားၾကသည္။

အေမရိကန္တြင္ လက္နက္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ေနမႈကို ကန္႔သတ္တားဆီးရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္မ်ားၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ လက္စ္ဗီးဂက္စ္ ျဖစ္စဉ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေသနတ္ဒင္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားမႈကိုမူ တူညီစြာ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

က်ည္ဆန္ရာႏွင့္ခ်ီ ဆက္တိုက္ ပစ္ခတ္ႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေသနတ္ဒင္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ပိုင္း ကာ႐ိုလုိင္းနား၊ အီလီႏြိဳက္စ္၊ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒို ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားၾကား အျမင္ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: CNN

Top News