ကေလးဝႏွင့္ မင္းကင္းၾကားရွိ ထင္း႐ွဴးေတာကို သဘာဝအတိုင္း ထိန္းသိမ္းရန္ျပင္ဆင္

ကေလးဝႏွင့္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၾကားတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ထင္း႐ွဴး ေတာကို သဘာဝအတုိင္း ထိန္း သိမ္းရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။ 


အဆိုပါထင္း႐ွဴးေတာကို ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုျပန္႔၍ ေပါက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ အက်ယ္အဝန္းတိုင္းတာရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ထင္း႐ွဴးပင္ ေပါက္ ေရာက္မႈ အေကာင္းဆံုးေနရာ တြင္ နမူနာကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ စာရင္းေကာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳး ေအာင္ကေျပာသည္။ 

‘‘သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ေန တာကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဒီေနရာေတြ မွာ သတၱဳမတူးဖို႔ေတာ့ တင္ျပထား တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။ 

ထင္း႐ွဴးေတာ ေနရာသည္ သြားလာရခက္ခဲၿပီး လူသူအ ေရာက္အေပါက္နည္းကာ ေရရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာမႈမရွိေၾကာင္း အထက္ ခ်င္းတြင္းေဒသ လူငယ္မ်ားကြန္ ရက္ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းကဆိုသည္။ 

‘‘ဒီေတာကို အေလာင္းေတာ္ ကႆပအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္နဲ႔ဆက္ ၿပီး တြဲသတ္မွတ္မလား၊ သဘာဝ ဇုန္ ထင္း႐ွဴးေတာတန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မလားဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ ဆုိင္တယ္။ ထင္း႐ွဴးပင္ေတြက ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာ ကြယ္ေပးသင့္တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ သက္ဝင္းကေျပာသည္။ 

ယင္းေနရာကို သတၱဳတူးေဖာ္ ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္  ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘဲ သဘာဝထင္း႐ွဴးေတာ တည္ေထာင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

ထင္း႐ွဴးပင္မ်ားသည္ ေပ ၂,၅၀၀ အျမင့္မွ စတင္ေပါက္ေရာက္ၿပီး ရြက္ျပတ္ေရာေႏွာေတာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပါက္ေရာက္ကာ အဆုိိပါေနရာကို ၁၉၉၂ ဝန္းက်င္က သစ္ထုတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ယာဥ္၊ စက္ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္မရသျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။