ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ပန္းၿခံ တည္ေဆာက္မည္

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ကို အထက္စီးက ျမင္ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္ပန္းၿခံ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖ အနားယူႏုိင္ရန္ အဆင့္မီပန္းၿခံ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္စား ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျဖၾကားသည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ မွာ အဆင့္မီပန္းၿခံတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရး ခြာစီလိုဘို အရပ္က ၅ ဧကခန္႔ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက အဆိုျပဳလ်ာထားၿပီး ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိေရးအတြက္ ဟားခါး ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ မွ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ပန္းၿခံတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ၂၀၁၈ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာအထိ တစ္ႏွစ္ဘတ္ ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖင့္ ခြာစီလိုဘိုပန္း ဥယ်ာဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္တစ္လံုး၊ ေရကန္(ၿခံစည္း႐ိုးအပါအဝင္) က်ပ္သန္း ၁၅၀ လ်ာထားေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြရပါက ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရကိုယ္စား ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ က သာယာေပမယ့္လည္း အမ်ား ျပည္သူအပန္းေျဖဖို႔ ပန္းၿခံဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒီၿမိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ သာယာလွပခဲ့ေပမယ့္ လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ား၊ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အပန္း ေျဖဖို႔အတြက္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ မရွိ၊ ပန္းၿခံလည္းမရွိတဲ့အတြက္  ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္နဲ႔ မျပည့့္စံုဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘြဲခိန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းစဥ္ ေျပာသည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏အထင္ကရ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ အပန္းေျဖပန္းၿခံမရွိသည္မွာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘြဲခိိန္းက ေျပာ သည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ အ ဆင့္ျမင့္ပန္းၿခံ တည္ေဆာက္ရန္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာအထိ ၁၂ လ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ နတ္စင္ကုန္းပန္းၿခံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံ တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္သန္း ၅၀ တို႔ကို အဆိုျပဳလ်ာထားၿပီး ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

Top News