သက္ေမြးမႈပညာမ်ားျဖင့္ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနဟုဆို

 ေက်းလက္ေဒသရွိ လူငယ္မ်ား ကိုယ္ပိုင္သက္ေမြးမႈအတတ္ ပညာျဖင့္ မိသားစုဝင္ေငြရရွိေစ မည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိေစရန္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားအေရာက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးၾကည္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားအ ျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ျမစိမ္းေရာင္ေက်း ရြာစီမံကိန္း၊ ဆိုလာမီးလင္းေရး ႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားပါ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေက်းလက္ ကြာဟမႈမရွိေစေရး ေက်းလက္ေဒသေတြ မွာ ေသာက္သံုးေရ၊ ဆိုလာမီးရရွိ ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေန သလို မိသားစုဝင္ေငြတိုး အသက္ေမြးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနပါ တယ္။ ဌာနအေနနဲ႔ လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ေက်းလက္ လမ္းေတြ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ’’ဟု ဦးမ်ိဳးၾကည္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ားအ တြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ခုနစ္ႀကိမ္စီ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေက်းလက္႐ံုး စာရင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဝင္ေငြတိုး ပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရွိေရး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအသိပညာ၊ ဆပ္ ျပာခဲ၊ ဆပ္ျပာရည္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ ရည္ျပဳလုပ္နည္း၊ သစ္သီးယုိစံုထိုး နည္း၊ ဆိုင္ကယ္ျပဳျပင္နည္းႏွင့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္နည္းႏွင့္ အဆင့္ ျမင့္ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္နည္း သင္ တန္းမ်ားကို ခ႐ိုင္အတြင္း ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ လိုက္လံသင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သထံုခ႐ိုင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီလိုမ်ိဳး စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ကို ၿမိဳ႕ကို တက္ၿပီး သင္ဖို႔ဆိုတာ ေနစရိတ္၊ သင္တန္းစရိတ္ေတြနဲ႔ အကုန္အက်မ်ားေတာ့ မသင္ျဖစ္ ၾကဘူး။ အခုလို ေက်းလက္ဌာန က ရြာအေရာက္ အခမဲ့လာသင္ ေပးေတာ့ အရမ္းကို အဆင္ေျပပါ တယ္။ အခုဆိုရင္ ရြာမွာပဲ ကိုယ္ ပိုင္စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဝင္ေငြ ရရွိေနလို႔ သမီးတို႔လို ေက်းရြာေန အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြအတြက္ အင္ မတန္အက်ိဳးရွိလို႔ ဝမ္းသာမိပါ တယ္’’ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ စရစ္ေက်းရြာေန မနန္းယဥ္မာ ေဇာ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ခ႐ိုင္အတြင္း ေက်းရြာ ၅၀ တြင္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနကာ ေက်းရြာ ၄၁ ရြာတြင္ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာ၌ ဆိုလာစနစ္ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာမီ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးမိုးဝင္းက ေျပာသည္။

Top News