ေတာင္ႀကီးတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကာလအတြင္း အရက္ဆိုင္၊ ေကတီဗီ ဆိုင္မ်ား ဖြင့္ခြင့္မျပဳ

 ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကာလ၌ အရက္၊ ဘီယာဆိုင္ႏွင့္ ေကတီဗီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း မျပဳရန္ ေဒသႏၲရ အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္တားျမစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

       ‘‘စာေမးပြဲေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ စာက်က္၊ စာေျဖႏုိင္ဖို႔ ႏွစ္စဥ္ဒီလိုအမိန္႔ထုတ္တားျမစ္ေပးေနက်ပါ’’ ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ယင္အျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္အ ေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူ ဆရသည့္ စင္တင္ေတးဂီတဆိုင္၊ ဘိလိယက္ခံု၊ ဂိမ္းဆိုင္၊ အင္တာ နက္ဆိုင္မ်ားပါ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းထားသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အေရအတြက္ ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News