ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ဖရီးပါမစ္ စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္

ယာဥ္စီးေရ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ သြင္းခြင့္ (Free Permit) ကို ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ခြင့္ မူ၀ါဒထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ ျပန္ လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ Free Permit ျပန္လည္စိစစ္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊မရွိ လသာၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ၀င္းႏိုင္ ၏ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘က်င့္သံုုးလာမယ့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒ အေသးစိတ္ကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထုထံ အခ်ိန္မီ သတင္းေပးၿပီးမွ အဲဒီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္စိစစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေန  ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ကစ၍ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လိပ္စာျဖင့္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ကို ကုမၸဏီမ်ားမွ  ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒ သႀကီးမွ ရန္ကုန္လိပ္စာေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ကားပါ ကင္ေထာက္ခံခ်က္ ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ မတ္လ တြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ နယ္၀င္ လိပ္စာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ ရပ္ဆိုင္း ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေရာက္ရွိ ေနျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ ဘီးခြန္ စသည့္ အခြန္အခမ်ား နစ္ နာဆံုး႐ံႈးေနၿပီး အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ႏွစ္ဖက္စလံုး နစ္နာမႈမ်ား ရွိ ေၾကာင္း ဦးေဇာ္၀င္းႏိုင္ကေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ၿပီး တင္သြင္းခြင့္ ျပဳခဲ့ရာ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ မွ လက္ရွိခ်ိန္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တြင္ ယာဥ္အစီးေရ  ၈ ဒသမ ၈ သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ ေသာင္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္  ယာဥ္စီးေရ သည္ ငါးသိန္းခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္၊ စီးပြားကူး သန္း၊ ကညန၊ ဆိပ္ကမ္းဌာနတစ္ ခုခ်င္းစီမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ သြင္းခြင့္မူ၀ါဒကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ခန္႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ သျဖင့္ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ား ႏွင့္ ကား၀ယ္ယူမည့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေရး အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ က်င့္သံုး ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ ကို ၂၀၁၅ က ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း နည္းဥပေဒမထြက္ခဲ့ေပ။

ယခု ၂၀၁၈ တြင္ ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေျပးဆြဲေရးဥပေဒ ထြက္ရွိရန္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္သူ မ်ားကေျပာသည္။

Top News