ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား တရားစြဲခံထားရသျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေနဟုဆုိ

လယ္သိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − သက္ေဆြ)

မိသားစုႏွစ္စုအပါအ၀င္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ၁၅ ဦးကုိ ယုဇနကုမၸဏီက တရားစြဲဆိုထား ေသာေၾကာင့္ ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲ ေနေၾကာင္း ပုဒ္မခုနစ္ခုျဖင့္တရား စြဲဆုိခံရသူဦးျမ၀င္းက ေျပာ သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ေငြ ေဆာင္ၿမိဳ႕ေဗာဓိကုန္း ေက်းရြာ တြင္ အဆုိပါေက်းရြာမွ ေတာင္သူ မ်ားအပါအ၀င္ သဇင္၊ ဖုန္းေမာင္ ႀကိဳင္၊ မင္းလမ္း၊ အလယ္ေခ်ာင္း စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူ မ်ားစုေပါင္း၍ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး ထုိသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးျမ၀င္းက ယင္း ကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ၁၅ ဦး ကုိ ယုဇနကုမၸဏီကက်ဴးေက်ာ္ မႈ၊ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ၿခိမ္း ေျခာက္္မႈ၊ အိမ္ေပၚတြင္ တက္ ေရာက္ေနထုိင္မႈစသည့္ပုဒ္မမ်ား ျဖင့္ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္တရား ႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း ဦးျမ၀င္းကရွင္းျပသည္။

၁၉၉၉ မွ ၂၀၀၁ အထိ သဇင္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေငြ ေဆာင္ၿမိဳ႕အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ေန ေတာင္သူ၂၅၆ ဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္လယ္ဧကသုံးေထာင္ ေက်ာ္ကုိ ယုဇနကုမၸဏီကေလ်ာ္ ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ မေပးဘဲ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သဇင္ေက်းရြာေန ဦးခ်စ္ယုံက ေျပာသည္။ ထုိသို႔ သိမ္းဆည္း ၿပီးေနာက္ အဆုိပါေျမေပၚတြင္ ကုမၸဏီကကန္ ၂၄၄ ကန္တူး၍ ၁၇၇ ကန္၌ ပုစြန္ေမြးျမဴခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေမြးျမဴသည္မွာစတင္သိမ္း ဆည္းၿပီး သုံးႏွစ္ခန္႔သာလုပ္ကိုင္ ၍ ၂၀၁၃ မွသာ ပုစြန္ေမြးျမဴျခင္း ကုိ ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကေန သိမ္း ဆည္းၿပီး အသုံးမခ်တဲ့ေျမေတြကုိ ျပန္ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားေတာ့မွ ကုမၸဏီက အားခ်င္း ထလုပ္တာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိယ္တုိင္ေက်း ရြာတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သြားတား တယ္။ ေရွ႕မွာေတာ့ ဆက္မလုပ္ ပါဘူး၊ ရပ္ထားပါမယ္ဆုိေပမယ့္ သူလည္း ျပန္ေရာဆက္လုပ္တာ ပါပဲ’’ ဟု ဦးခ်စ္ယုံက ရွင္းျပသည္။

ယုဇနကုမၸဏီတြင္ လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာနက ေျမယာပုိင္ဆိုင္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ သည့္ ပုံစံ(၁၀၅)ရရွိထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ထုိပုံစံ (၁၀၅)သည္သတ္ မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာ ရင္းဦးစီးဌာနမွဴး လက္မွတ္ႏွင့္ ႐ုံးတံဆိပ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ကန္႔ကြက္လႊာေခၚယူျခင္း မရွိဘဲ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ ကိုးရက္အတြင္း ထုတ္ေပးထား ေသာ ေထာက္ခံခ်က္ျဖစ္ေနသည္ ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေငြ ေဆာင္ၿမိဳ႕အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးခင္ျမင့္က ေျပာ သည္။

အဆိုပါအေျခအေနကုိ ေမး ျမန္းစုံစမ္းရန္ ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕ယုဇန ကုမၸဏီ၏ ေရငန္ပုစြန္ေမြးျမဴေရး ဌာန မန္ေနဂ်ာဦးလွ၀င္းထံ အ ႀကိမ္ႀကိမ္ ဆက္သြယ္ေသာ္ လည္း မရရွိခဲ့ေပ။

‘‘၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီကိစၥေတြက ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီ အေျခအေနကုိ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္အရ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအ ရ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ကာယကံရွင္ေတြ ကုိအေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္’’ဟု ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပသည္။ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေသာ ေျမယာမ်ားကုိေလ်ာ္ ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ားရရွိေရး၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ေပးေရး ၂၀၁၃ ကစတင္ကာ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းရွင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေပးေသာ္လည္း ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ၎တို႔လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနသည့္ ေျမယာ မ်ား ျပန္လည္ရရွိျခင္းမရွိသည့္အ ျပင္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားျဖင့္ပင္ ရင္ ဆိုင္ေနရသျဖင့္ေတာင္သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ား ပညာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ က်န္းမာေရးကစ၍ ဘ၀ရပ္ တည္မႈမ်ား ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

Top News