ျမန္မာ့-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံမႈ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွွ က်ပ္ဘီလီယံ ၂၀ သံုးစြဲ

 ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးေပၚ ရန္ပံု ေငြက်ပ္ ၂၀ ဘီလီယံကို ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကာကြယ္ေရး ဌာနသို႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။


ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာ- ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံ ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကုန္း ေျမထိစပ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္အ ရွည္သည္ ၁၈၂ ဒသမ ၆၈ မိုင္ရွိ ၿပီး ယင္းထိစပ္ေနသည့္ နယ္နိမိတ္ကို နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၉ မတ္လ ၁၃ရက္မွ ၂၀၁၅ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ BP2မွ BP-66 အထိ ၁၂၆ ဒသမ ၆၈မိုင္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံထားၿပီးျဖစ္ သည္။

ၿခံစည္း႐ိုးခတ္မႈ စတုတၳအ ဆင့္အျဖစ္ BP-66 မွ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- အိႏၵိယသံုးႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ဆံုရာ ေနရာျဖစ္သည့္ D1 အထိ ၅၆ မိုင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေနရာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္၁၁ ဒသမ ၅ မိုင္ နယ္စပ္ၿခံစည္း ႐ိုးကာရံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၂ မိုင္ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

အဆိုပါ ၃ ဒသမ ၂ မိုင္ကို ၿခံစည္း႐ိုးကာရံၿပီးစီးပါက BP67ႏွင့္ BP68 အၾကား စုစုေပါင္း ၁၄ဒသမ ၇ မိုင္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ က်န္ရွိသည့္ သံုးမိုင္ခြဲကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း ဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

Top News