ပရီမီယာေကာ္ဖီစက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမေျပလည္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟုဆုိ

ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ ႐ုံအလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိ ခ်က္အားလုံးကုိ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ မလိုက္ေလ်ာသျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဟု ေကာ္ဖီအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ဘ႑ာေရးမွဴးမခုိင္ခင္မုိးက ေျပာသည္။ 

စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားစု ေပါင္းေတာင္းဆုိေနသည္မွာ ၁၁ ရက္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ငါးႀကိမ္ ညိႇႏႈိင္းေသာ္လည္း အဆင္ေျပ ျခင္းမရွိေၾကာင္း  ၎က ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးျဖတ္ေတာက္ျခင္းမျပဳရန္၊ ေဆးခန္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္လုံေလာက္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားထားရွိေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာေသာက္သုံးေရ အလုံအေလာက္ထားရွိေပးရန္အပါအ၀င္

အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္တြင္ အလုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္ဘက္ကညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားဘက္က ေတာင္းဆုိသည့္အခ်က္ ၁၄ ခ်က္အနက္ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ေျခာက္ခ်က္ကုိသာေပးႏုိင္ၿပီး က်န္သည့္အခ်က္မ်ားကုိ ညိႇႏႈိင္းေပးျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္ဖီအေျခခံအလုပ္သမားအဖြဲ႕  အစည္းအတြင္းေရးမွဴးမခင္မမက ေျပာသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ပရီမီ ယာေကာ္ဖီကုမၸဏီသုိ႔ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ ကုမၸဏီဥပေဒအႀကံ ေပးတစ္ဦးက ‘‘ဘယ္အခ်က္ေတြ ေပးမလဲ၊ မေပးဘူးလဲဆုိတာ ညိႇႏႈႈိင္းဆဲအဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္’’ ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕ တြင္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းရန္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ခ်ိန္းဆုိထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါစက္႐ုံတြင္ ၀န္ထမ္း ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အ နက္ ၆၀၀ ေက်ာ္သည္ စုေပါင္းေတာင္းဆုိမႈတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။

Top News