စံခ်ိန္တင္ေလးလံေသာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ကို အိႏၵိယခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ား ဖယ္ရွား

ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ေဝဒနာရွင္ ဆန္တလယ္ေပါလ္ အိပ္ရာေပၚတြင္ အနားယူေနပံုႏွင့္ ဆရာဝန္က ၎၏ဓာတ္မွန္ပံုကို ျပသေနစဥ္ (INDRANIL MUKHERJEE/AFP)

ခုနစ္နာရီၾကာ မနား တမ္္းခြဲစိတ္ကုသမႈ တစ္ခုအတြင္း ႀကီးမားေသာ ဦးေႏွာက္အက်ိတ္ တစ္ခုကို ဖယ္ရွားေပးသည့္ အိႏၵိယ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္မ်ားက ယင္း မွာ စံခ်ိန္တင္ေလးေသာ အက်ိတ္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အသက္ (၃၁) ႏွစ္အရြယ္ ဆိုင္ရွင္ဆန္တလယ္ေပါလ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ခြဲစိတ္ကု သမႈ မခံယူမီ ႏွစ္ကီလိုဂရမ္ခန္႔ ေလးေသာ အက်ိတ္ျဖင့္ ေနထိုင္ ခဲ့ရသည္။ ၎ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့ ေသာ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ BYL Nair ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္မ်ားက ၎တြင္ ေခါင္းႏွစ္လံုးရွိေနသည္ဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ ယင္းအက်ိတ္ သည္ ႀကီးမားေၾကာင္းေျပာသည္။


ယင္းမွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံု၏ အာ႐ံု ေၾကာခြဲစိတ္ကုသေရး ေခါင္း ေဆာင္ ထရီမာတီနက္ကာနီက ေျပာသည္။


(INDRANIL MUKHERJEE/AFP)

ယင္းခြဲစိတ္ကုသမႈ ၿပီးဆံုးရန္ ခုနစ္နာရီၾကာျမင့္ၿပီး လူနာ သည္ ေသြး ၁၁ ပုလင္း လိုအပ္ခဲ့ သည္။

 ၁ ဒသမ ၈၇ ကီလိုဂရမ္ ေလးေသာ ယင္းအက်ိတ္ကို ဖယ္ ရွားႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွင္ ေနေသာ လူနာထံမွ ေအာင္ျမင္စြာ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည့္ အေလးဆံုးအ က်ိတ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ယင္းေဆး ႐ံု၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ယင္းမွာ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ခြဲ စိတ္ကုသမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူနာအသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မခြဲစိတ္မီ လူနာသည္ အျမင္အာ႐ံုအနည္း ငယ္သာရွိၿပီး ယခုအခါ တိုးတက္ ေနေလာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နက္ ကာနီကေျပာသည္။

၎လူနာသည္ ေရာဂါျပန္ လည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ယခုအခါ ပံုမွန္သြားလာ စားေသာက္ေနၿပီ ဟု အဆိုပါေဆး႐ံုကေျပာသည္။

ယခင္က အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ လူနာထံမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသည့္ အက်ိတ္၏ အေလးခ်ိန္သည္ ၁ ဒသမ ၄ ကီလိုဂရမ္ရွိေၾကာင္း ယင္းေဆး႐ံုကေျပာသည္။

—Ref: AFP

Top News