၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္မည္

 ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇) အား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဒသခံတစ္ေထာင္ခန္႔ပါ၀င္ရန္ရွိေၾကာင္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဥပေဒၾကမ္းသည္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းရန္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းအား ကန္႔ ကြက္သည့္ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ပြဲမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ရွိ သူ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ဥကၠ႒ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းက ေျပာၾကားသည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီသံုးပါတီကေန တာ၀န္ယူၿပီးမွ လူထုနဲ႔ အတူတူလုပ္ျခင္းျဖစ္ တယ္။ ဒီေနရာမွာ က်န္တဲ့ CSOs ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ပူး ေပါင္းပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အႀကီးစားလုပ္ကြက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ အဲဒီမွာပါတဲ့  သက္ တမ္းျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို အလိုမ ရွိဘူး။ စက္ယႏၲရားအလြန္အကြၽံ  အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ေပးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာနည္းဥပေဒ အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းဖို႔ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ ေတြ ပါ၀င္ပါမယ္’’ဟု ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းကေျပာသည္။

 ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္း သည္ လူတစ္စုအတြက္သာ ရည္ ရြယ္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ ထြန္းမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ကခ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္ကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) တို႔က ကမကထျပဳစီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထားေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္း၌ ျပဳလုပ္မည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ရွိေၾကာင္း ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္းကေျပာသည္။

‘‘ေက်ာက္ကေတာ့ ကုန္ကုန္ သြားတာ ျမင္ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္ေရာ၊ ျပည္နယ္ တြင္း ေဒသခံေတြေရာ အက်ဳိးခံ စားတာ နည္းေနတယ္။ ေဒသခံ ျပည္သူေတြက ဘာမွခံစားခြင့္ မရွိ။ အရင္းရွင္ေတြအတြက္ အ ခန္းက႑ သီးျခားျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက မ ႀကိဳက္၊ မႏွစ္သက္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ဒီက ေဒသခံ နယ္သားေတြနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔ မ ကိုက္ညီတဲ့ အပိုင္းေတြတခ်ဳိ႕ေတြ႕ ရတာေပါ့ေလ’’ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ရေရး အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္ စိုးက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ကလည္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးဖို႔ က မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဥပေဒထဲ မွာကလည္း ေဒသခံေတြအတြက္ က တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ဆိုတဲ့ဟာပဲ ထည့္သြင္းထားတာရွိတယ္။ ေဒသခံဆိုလည္း အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရမယ္။ ေဒသခံဆိုေပမယ့္ မ ေန႔တစ္ေန႔ကေနၿပီး ေဒသခံလုပ္ လို႔မရဘူး။ ဒီေဒသမွာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္အေျခခ်ေနထိုင္လာမွ တရား၀င္လာေနသူကို သတ္မွတ္ရမွာ’’ဟု ၎က ဆို သည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထား သည့္ ၂၀၁၇ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီ ခ်ဳပ္အစိုးရကို အႀကံေပးေနသည့္ Natural Resource Governance Institute (NRGI) အဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သတိေပးခဲ့သည္။ ထို ဥပေဒသည္ ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒအ ေဟာင္းကိုသာ အဓိကေက်ာ႐ိုးယူ ထားသျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေၾကာင္း NRGI ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Top News