ျမန္မာလိဂ္တြင္ မေကြးႏွင့္ ရခိုင္အသင္း ႏုိင္ပဲြရ

 ျမန္မာလိဂ္ပဲြစဥ္(၇)ဒုတိ ယရက္တြင္ မေကြးႏွင့္ ရခိုင္အ သင္းတုိ႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို အသီးသီးအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ျမန္မာလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ မေကြးအသင္းက ဧရာ၀တီအသင္းကို ၂-၁ ဂိုး၊ ရခုိင္အသင္းက GFA အသင္းကို ၃-၀ ဂုိးျဖင့္ အသီးသီးအႏုိင္ရရွိ ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သု၀ဏၰကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မေကြးႏွင့္ ဧရာ၀ တီအသင္းပဲြသည္ အႀကိတ္အ နယ္ရွိခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ထိုး ေဖာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပထမ ပုိင္းတြင္ ဂိုးမရွိသေရျဖင့္ ၿပီးဆုံး ခဲ့သည္။ ဒုတိယပုိင္းတြင္ မေကြး အသင္းက တုိက္စစ္ျမႇင့္ကစားခဲ့ ၿပီး ဧရာ၀တီအသင္းကို ဖိအားေပးႏုိင္ခဲ့ကာ ပဲြခ်ိန္ ၅၃ မိနစ္၌ ေအာင္ျမင့္ထြန္းက  မေကြးအသင္း အတြက္ အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူခဲ့သည္။

ဒုတိယပုိင္းတြင္ မေကြးအ သင္းက  ဧရာ၀တီအသင္း ဂိုးေပါက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ ဧရာ၀တီအသင္းက တန္ျပန္တုိက္စစ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ပဲြခ်ိန္ ၅၇ မိနစ္တြင္ မေကြးအသင္းရရွိသည့္ ပင္နယ္တီကို စိုးလြင္လြင္က ကန္သြင္းကာဒုတိယဦး ေဆာင္ဂုိးသြင္းယူခဲ့ သည္။ လက္က်န္ပဲြခ်ိန္တြင္ မေကြး အသင္းက  ခံစစ္အဓိကအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီအသင္းက ပဲြကို  ျပန္လည္စုိးမိုးႏုိင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ပဲြခ်ိန္ ၇၄ မိနစ္၌ ကက္ဆီယုိက  ဧရာ၀တီအသင္းအတြက္ ေခ်ပဂိုးတစ္ဂုိးသာ ျပန္လည္သြင္း ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေ၀သာလီကြင္း ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ရခိုင္ႏွင့္ GFA ပဲြ ပထမပုိင္းတြင္ ႏွစ္သင္းစလုံးအ ခြင့္အေရး အခ်ဳိ႕ရရွိေသာ္လည္း အသုံးမခ်ႏုိင္သျဖင့္ ဂိုးမရွိသေရ က်ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပုိင္း၌  ရခုိင္အသင္းက တုိက္စစ္ျမႇင့္ကာ အႏုိင္ဂုိးသုံးဂိုးသြင္းယူခဲ့သည္။

ရခိုင္အသင္းအတြက္ အႏုိင္ ဂိုးမ်ားကို ဆန္းေဒးမက္သ႐ူးက ပဲြ ခ်ိန္ ၄၉ ႏွင့္ ၉၀ မိနစ္တို႔တြင္ ႏွစ္ ဂိုး၊ ၆၃ မိနစ္တြင္ စည္သူသန္းစုိး က တစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့သည္။ ယင္း ပဲြ ပဲြခ်ိန္မိနစ္ ၉၀ တြင္ ရခိုင္အ သင္းတုိက္စစ္မွဴးဆန္းေဒးမက္ သ႐ူး ပင္နယ္တီမွတစ္ဆင့္သြင္း ယူသည့္ ဂိုးသည္ ၂၀၁၈ ျမန္မာ လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၏ ဂိုး ၁၀၀ ေျမာက္ သြင္းဂိုးျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ျမန္မာလိဂ္ပဲြစဥ္ (၇) ေနာက္ဆုံးပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္(ယေန႔)တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ မႏၲလာသီရိကြင္း ၌ ရတနာပုံႏွင့္ ဇဲြကပင္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဂရင္းရြိဳင္ရယ္ကြင္း၌ ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

Top News