‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္မႈ စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပါဝင္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ညႇိႏိႈင္းေနဟုဆို

‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈခံရ ျခင္းသည္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ က ညႇိႏိႈင္းေနေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

မိုင္းလား - က်ိဳင္းတံုလမ္း ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မွတ္ပံု တင္ကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္ထား ၾကေသာ ‘ဝ’တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားကို ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အျမန္ဆံုး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ‘ဝ’လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕(UWSA)ႏွင့္ ‘ဝ’ ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီ၊ ‘ဝ’ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ပါတီတို႔က တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။

‘‘အဲဒါက ဟိုဘက္မွာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြလည္း ပါ တယ္။ စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ဆို တာ မိုင္းလားမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ဟာ ကလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေန တုန္းေပါ့’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာ သည္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈကို ၿငိမ္း  ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မုိင္းလားတြင္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား အနည္းအက်ဥ္းက်န္ရွိေနၿပီး ယင္းသို႔ မုိင္းလားနယ္ေျမအတြင္း ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာယူထားျခင္း သည္ ၂၀၀၉ ကတည္းက ျဖစ္သည္ ဟု UWSA လား႐ိႈးၿမိဳ႕ဆက္ဆံေရး ႐ံုး ဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးညီရန္းက ဆိုသည္။

မုိင္းလားေဒသတြင္ ‘ဝ’တပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရွိေနျခင္းအေပၚ သမၼတ ႐ံုးတာဝန္ရွိသူ၏ေျပာဆိုမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဦးညီရန္းက ‘‘ဒါက ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ေတြကိစၥပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာလည္း ဘာမွ မရွိဘဲ နဲ႔ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ညီေနာင္ကိစၥပါ’’ဟု ေျပာသည္။

‘ဝ’  တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စစ္ ေရး ေလ့က်င့္သည္ဆိုကာ မုိင္း လားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA)နယ္ေျမသို႔ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ တြင္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မိုင္းလားနယ္ေျမ သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုိစဥ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ‘ဝ’အဖြဲ႕ အၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ မိုင္းလားအဖြဲ႕ကလည္း ‘ဝ’ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုး ရထံ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုင္းလား အဖြဲ႕ႏွင့္ ‘ဝ’အဖြဲ႕တို႔ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႕ ဝင္အမ်ားစု ျပန္ဆုတ္ေပးေသာ္ လည္း ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က်န္ေနေသးသည္ ဟု မုိင္းလားအဖြဲ႕တာဝန္ရွိသူက ၂၀၁၇ မတ္လတြင္ 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာမႈကန္႔သတ္သည့္ နယ္ေျမေဒသသည္လည္း ယခင္ က မုိင္းလားသို႔ ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ေဒသတစ္ဝိုက္ ရွိ အစိုးရလံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

UWSA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အၾကား ဆက္သြယ္မႈ မ်ားရွိေန၍ ‘ဝ’ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာမႈကန္႔သတ္ခံရျခင္း အေပၚ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းဦးညီ ရန္းက ေျပာသည္။

‘‘အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြက အျပဳသေဘာမေဆာင္ဘူးေလ’’ ဟု ၎က ‘ဝ’တိုင္းရင္းသားမ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမႈအေပၚ  ေျပာၾကားသည္။

‘ဝ’လူမ်ိဳးမ်ား ခရီးသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ျခင္းကို မုိင္းလား- က်ိဳင္းတံုလမ္းပိုင္းတြင္သာ ျပဳလုပ္ၿပီး လား႐ိႈး-တန္႔ယန္း-ပန္ ဆန္းလမ္းတြင္မူ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမရွိဟု ‘ဝ’ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီက ဆိုသည္။

More in News Section

Top News