ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးမေဆြးေႏြးႏုိင္ပါက တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမိွန္ေနမည္ဟု UPDJC ဒုဥကၠ႒ေျပာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး ကူညီရန္လိုအပ္ဟု အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆုိ
UPDJC ၏ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔ကက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−ပုိင္စုိးသူ)

 ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရပ္တန္႔ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနမည္ဆုိပါက တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္ေနဦးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ ေတာ္ အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ UPDJC အစည္းအ ေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာက က်င္းပ ေသာ NCA အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအ ေဝး (JICM) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပး မႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးတြင္ RCSS ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ ေသာ္လည္း က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ ၍ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း အ ေျဖရွာေနရေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

‘‘ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိ ဘဲ ရပ္တန္႔ေနမႈဟာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အဓိကတာဝန္ ယူတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ UPDJC နဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ေရွ႕မတိုးႏိုင္၊ ေနာက္မဆုတ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနရတဲ့အေနအထားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၾကန္႔ၾကာ ေနဦးမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုိင္းရင္း သား ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ေတြဟာ ေမွးမွိန္ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံ ေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာရာတြင္ UPDJC က ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိသည့္ အေပၚ တည္မွီေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မွ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

       တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ UPDJC ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ယခုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳၿပီးအစုအဖြဲ႕၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူလက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ျဖင့္ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည့္ UPDJC အတြက္ အလုပ္လုပ္ရာ တြင္ မိမိကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕အတြက္ သာမက ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး ၏ အေရးကို စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾက ရန္ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက တိုက္တြန္းသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းဆုိသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ UPDJC အစည္းအ ေဝးမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးဆံုး ျဖတ္ အတည္ျပဳထားၿပီးသားအ တုိင္း RCSS အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့ ဝိုင္း ဝန္းပံ့ပိုးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ RCSS အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ဖို႔အ တြက္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို သူ တုိ႔အေနနဲ႔ ေလးေနရာမွာ က်င္းပ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုငါးေနရာမွာ က်င္းပဖို႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ ထားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီငါးေနရာ မွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပႏုိင္ဖို႔ အတြက္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္အဖြဲ႕ ALP အေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ငါးေန ရာ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္မႈကို ဝိုင္း ဝန္းပံ့ပိုးရန္ ၎က တိုက္တြန္း သည္။ မၾကာမီက NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တုိ႔၏အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲ၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္မ်ား အခုိင္အမာခ်ဳပ္ဆုိ ႏိုင္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ မည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ႏုိင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံ သံုးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက UPDJC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ထပ္ေလာင္းတိုက္တြန္းသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)က ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ UPDJC အစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက အစည္းအေ၀းအျပီးတြင္ ေျပာသည္။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)က ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးကိုမူ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရဦးမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

 ယခု အစည္းအေဝးသို႔ NMSP ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္ဟံသာအပါအ ဝင္ မၾကာမီက NCA လက္မွတ္ ထိုးထားသည့္ မြန္ႏွင့္ လားဟူ အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။ UPDJC ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယခုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ယေန႔ (ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္) တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ NCA အ  ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) သို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Top News