ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ဝိေရာဓိမ်ား

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵျပခြင့္အေပၚ လုံး၀ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရဟု ဆိုသူမ်ားရွိသလို၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈအခ်ိဳ႕ကို ကန္႔သတ္ရမည္ဟု ထင္ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဒီခ်ဳပ္အမတ္အမ်ားစု လႊမ္းမိုး ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ယခုရက္ ပိုင္းအတြင္း အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား လႈပ္လႈပ္ခတ္ ခတ္ျဖင့္ ပြဲဆူေစခဲ့သည္မွာ မၾကာ ေသး။ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္က်ခံ ေစရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ထပ္မံတင္ သြင္းခဲ့သည္။

အဖိႏွိပ္ခံ စစ္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ၊ လူထု လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းအ က်ဥ္းက်ခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးအ က်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ဒီ ခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္သို႔ ယခုဥပေဒၾကမ္းတင္ သြင္းမႈအေပၚ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားအပါအဝင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျပင္း ထန္စြာ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့သလို လက္ရွိႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ ဆင္ျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းသည္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ၾကား ဝိေရာဓိျဖစ္ေန သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီလမ္းေၾကာင္းသြားရာတြင္ေနာက္ကြယ္က ေငြေပးကာ ဆႏၵ ျပမႈမ်ားဖန္တီးၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔ တားသူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္း ျပခ်က္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကမူ အရပ္သား အစိုးရ တာဝန္ယူထားၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို သြားေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာေရာက္ေသာ စီတန္းလွည့္ လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကေဝဖန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ၿငိမ္းစုစီဥပေဒထဲမွာ ဘာ ေတြျပင္သင့္သလဲဆုိတာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အႀကံျပဳထားတာရွိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအႀကံျပဳခ်က္ ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဆႏၵျပမယ့္ သူေတြကို ပိုၿပီးတင္းက်ပ္႐ႈပ္ေထြး ေစမယ့္ အခ်က္ေတြကို ထပ္ထည့္ လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲ မွာ ပါဝင္ဖို႔ လူေတြကို မတိုက္တြန္း ရဘူးဆုိတာလည္း ပါေသးတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုေပးၿပီး ဆႏၵျပပြဲ လာခုိင္းတာေတြရွိရင္လည္း အ ေရးယူလို႔ရေနတယ္။ ပစၥည္းတစ္ ခုခုလို႔ဆုိတာမွာ ကမ္ပိန္းတီရွပ္အ ထိ ပါလာစရာရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုေသာ္ လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍ဆုိေတာ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔႐ႈပ္ေထြးသြားျပန္တာ ေပါ့။ တကယ္ကေတာ့ လူေတြကို ေန႔စားခေပးၿပီး ဆႏၵျပတာေတြကို လည္း ျပပါေစေပါ့။ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ဘယ္္လိုအေၾကာင္းျပ ခ်က္နဲ႔မွ ကန္႔သတ္တာမ်ိဳးကို လုပ္ ခြင့္မရွိဘူး။ တကယ္က အဲဒီဆႏၵ ျပပြဲေတြမွာ ေျပာဆုိတဲ့စကားေတြ က အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈေတြလုပ္လာဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္အားေပး ေနတာဆုိရင္သာ အေရးယူသင့္ တာပါ’’ ဟု လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (အသံ) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္က ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵေဖာက္ထုတ္ပါက ေထာင္ တစ္ႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းျပင္ဆင္္ရာ တြင္ ေထာင္ေျခာက္လ က်ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္၌ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ ဆုိသည့္အခ်က္သည္ လူထုကို ပိုမို ဖိႏွိပ္ရာေရာက္ေၾကာင္း  တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေနာ္အုန္းလွက ေျပာသည္။

‘‘လက္ရွိ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီမို ကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ ပင္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ေသးသိမ္ေစ မယ့္အလုပ္ေတြ မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အပိုဒ္ (၃)၊ ပုဒ္မ ၄ တြင္ သေဘာထား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ အ နည္းဆံုး ၄၈ နာရီ (ႏွစ္ရက္)ႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီတန္းလွည့္လည္ျဖတ္သန္းလုိ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိပါက သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားထံ ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပ ခ်က္ မိတၱဴေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည္။

ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ျခင္းျပဳလုုပ္မည့္ အစီ အစဥ္၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံရမည့္ ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကို တင္ျပရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစားထိုးေရးဆြဲထားသည္။

ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထား ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည့္ သူသည္ လူဦးေရအပါအဝင္ ကုန္ က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ၿပီး ယင္းစရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံမည့္ ေနာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအမည္အပါအဝင္ ျဖတ္သန္းလိုသည့္ ၿမိဳ႕အမည္မ်ား ကို ေရးသားစုစည္းကာ သက္ဆုိင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးထံသို႔ ႏွစ္ ရက္ႀကိဳတင္ အသိေပးတင္ျပခ်က္ ေပးပို႔ရမည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသူမ်ား (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

အဆုိပါ အခ်က္တင္မက ေသး၊ ဥပေဒအခန္း (၇) ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ အပိုဒ္ ၄ ပုဒ္မ (၁၈) တြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးတုိ႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာ ေသာ အေျခအေနျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေငြ (သို႔မဟုတ္)ပစၥည္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုေသာ္ လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍ လူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)တိုက္တြန္းျခင္းကိုျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ထည့္သြင္းေရးသား ထားသည္။

‘‘လူတစ္စုအတြက္ လုပ္ေပ မယ့္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္း ေတြအတြက္ နစ္နာရတယ္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ျပမယ့္အဖြဲ႕အ စည္းေတြ။ Activists (တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြ) ရွိတယ္။ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရမယ့္ကိစၥေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အတြက္ လူထုကေပါက္ကြဲလာမယ္။ ေပါက္ကြဲလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးထြားလာမယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္း ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ ေက်ာ္က ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းကို ေဝဖန္ေထာက္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ လယ္သိမ္းခံလယ္ သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရးဆံုး႐ႈံးသည့္ အလုပ္သမား လူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ဆႏၵျပလိုသူမ်ားအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေနာက္ကြယ္က ေထာက္ပံ့သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပရမည္ဆုိေသာ အခ်က္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အ ေၾကာက္တရားႏွင့္ မကင္းေသး ေသာ သာမန္လူထုအတြက္ အဓိ က ဟန္႔တားမႈျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကိုေအာင္မ်ိဳး ေက်ာ္က ဆုိသည္။

‘‘ဒီလိုအလုပ္သမား၊ လယ္ သမားေတြအတြက္က်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ဆို ေနာက္ခံေထာက္ပံ့မယ့္သူ ဘာမွရွိတာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ဘာ သာ ငါးရာစု၊ တစ္ေထာင္စုနဲ႔ ဗီႏိုင္းထုတ္တယ္။ ပိုစတာထုတ္ မယ္။ ဆုိင္းဘုတ္ကိုင္မယ္။ ထမင္းစားဖို႔ သူတုိ႔ဘာသာ စုၾကမယ္။ ဒီ လိုလူေတြက်ေတာ့ ဘယ္လိုအဖြဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈေတြကို စာရင္းတင္ရ မွာလဲ။ လူေတြ အမ်ားႀကီးေဖာ္ျပ ရမွာလား။ ဒီလိုဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ႏုိင္ငံက အေၾကာက္တရားနဲ႔ ကင္းေသးတာမဟုတ္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ငါးရာမ်ိဳး၊ တစ္ေထာင္ မ်ိဳး ေထာက္ပံ့သူေတြေတာင္ ေနာက္တြန္႔သြားမယ္။ အေျခခံလူ တန္းစားေတြ တကယ္နစ္နာသြား ႏိုင္တယ္’’ဟု ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ က ေထာက္ျပသည္။

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကန္႔သတ္ မည့္အစား ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သံုး ႏႈန္းျပဳမူေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို မေက် နပ္ပါက တရားစြဲဆိုအေရးယူႏိုင္ ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ မွာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္သူ ေတြက ဆႏၵျပမွာကို ေၾကာက္ေန စရာမလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ဆုိတာ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ခြင့္ရွိတယ္။ မတရားပုတ္ခတ္ ေျပာဆုိႀကံစည္ေနတဲ့ သူေတြကို အေရးယူရင္ တျခားရာဇဝတ္ပုဒ္မ ေတြနဲ႔ အေရးယူလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလုိက္ ရင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာႏိုင္ တယ္’’ဟု ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

 တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ား အမ်ားစု ေထာက္ျပသည့္အခ်က္သည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မည့္အဖြဲ႕ကုိ ေနာက္ခံ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ခ်ႏုိင္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ျပ႒ာန္းခဲ့ တဲ့ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒထက္ ဆုိးပါ တယ္။ တင္းက်ပ္လြန္းတယ္။ သူ တုိ႔ သစၥာခံၿပီး အစိုးရျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ကို ပက္ပက္စက္စက္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္ လိုက္ၾကတာပါပဲ။ ဒီဥပေဒၾကမ္း ကို အတည္ျပဳခဲ့ရင္ ဒီအစိုးရရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသ လကၡဏာဟာ ပိုၿပီး က်႐ႈံးသြားေတာ့မွာပဲ။ ေထာင္ ေတြခ်ဲ႕ထားဖို႔လိုတယ္’’ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ခံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္ၿပီး တစ္ ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ေရွ႕ေနလိုင္စင္႐ုပ္ သိမ္းခံရသူ ဦးျမင့္ေအးက ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြား ေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အ ေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည့္သူမ်ား အား ယင္းဥပေဒပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ထိန္း ေက်ာင္းမွသာ တန္ကာက်မည္ဟု ယူဆေနသူမ်ား ရွိေနသည္။

‘‘ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ ပိုက္ဆံ ၃,၀၀၀ ရတယ္၊ ၅,၀၀၀ ရတယ္။ ဒံေပါက္ေကြၽး တယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီလိုေတြက မီဒီယာမွာေရာ၊ အြန္လိုင္းမွာေရာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြက ေကာလာဟလဆုိတာထက္ ျပည္ထဲေရး ကရတဲ့သတင္း၊

သတင္းမီဒီယာကရတဲ့ သတင္းဆုိရင္ ဒီလိုေထာက္ပံ့တာေတြ တကယ္တမ္းေပးေနတာကို အတည္ျပဳလို႔ရတဲ့ အေနအထားရွိတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေနာက္ကြယ္က ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ႏွင့့္ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စန္းေမာင္ေမာင္က ယခုမွ စတင္အစပ်ိဳးခါစ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပး ေနသူအခ်ိဳ႕ရွိၿပီး လူကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္မွ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့၍ အဟန္႔အတားျပဳလုပ္ေနသူမ်ားရွိရာ ၎တုိ႔ကို သက္ေသတိက် ခိုင္မာစြာျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ေထာက္ခံေျပာၾကား သည္။

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းသာ အတည္ ျဖစ္သြားရင္ လက္ရွိအစိုးရက အ ရင္အစိုးရပံုရိပ္ပဲလို႔ သူတုိ႔ေျပာၾက မွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မတူဘူး။ အရင္အစိုးရက ဒီမိုက ေရစီအင္အားစုေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အခု အစိုးရက ဒီမိုကေရစီကို ေျဖာင့္ ေျဖာင့္တန္းတန္းသြားမယ္။ ဒီမို ကေရစီအေရးမွာ အေႏွာင့္အ ယွက္ အဟန္႔အတားေပးတဲ့သူ ေတြကို အေရးယူရမယ့္အပိုင္းျဖစ္ တယ္။ ဒါေတာ့ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္’’ဟု ေဒါက္တာစန္း ေမာင္ေမာင္က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚသုိ႔ေရာက္ေအာင္ သြားေန သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လမ္းေၾကာင္း ကို ဖ်က္ဆီးလိုသူအခ်ိဳ႕သည္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကို ခုတံုးလုပ္၍ သြယ္ ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာစန္းေမာင္ေမာင္က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။


အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကတင္သြင္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျငင္းခုံမႈအသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာသည္။ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္သန္း)

‘‘ႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေနၿပီး ေတာ့ ေခါင္းငံု႔ၿပီးေတာ့ ခံလာခဲ့ရ တယ္။ အခုအခါမွာ သူမ်ားေတြရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အက်မခံႏုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားမယ့္ လမ္းကိုေတာ့ ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးသြားႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူေတြပါဝင္ကူညီၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ အမတ္လည္းျဖစ္သူ ေဒါက္တာ စန္းေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ တိတိက်က်ေလး ကိုင္ တြယ္ရမယ့္အခန္း ျဖစ္လာတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္ထဲေရးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရလက္ေအာက္မွာမရွိဘူး။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လက္ေအာက္မွာရွိတာ ေၾကာင့္ သူတုိ႔က လက္ေရွာင္ေန တာလားဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္တဲ့အခါမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကၿငိမ္းစုစီဥပေဒနဲ႔ ကိုင္တြယ္ၿပီး ေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ့္အပိုင္းေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့’’ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစန္းေမာင္ေမာင္က ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ အျခားတစ္ဖက္ တြင္ ျပည္ထဲေရးက အေရးယူမႈ မ်ိဳးမရွိတာေၾကာင့္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ ေနသည့္သေဘာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ ကို ရလွ်င္ရသလုိ ထိုးေဖာက္မည့္ သေဘာရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆုိ သည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္ မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကမူ ဒီမိုက ေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ေၾကာင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ကို တိုက္တြန္းသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္း ျဖင့္ မိမိတုိ႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆုိေရး ဦးေဆာင္ျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္း၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ျခင္းသည္ မည္သည့္တရားဥပေဒ ကိုမွ် ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မမည္ေပ။ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ သည့္အခ်ိန္အေတာအတြင္း အ ၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းအပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက က်ဴးလြန္သူ အား တည္ဆဲဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရမည္သာျဖစ္သည္။

ယခုျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ ႀကိဳတင္အ ႀကံအစည္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားဆို သည္မွာ ခိုင္မာသည့္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမဟုတ္သည့္အျပင္ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္မည္၊ အႀကံအစည္မ်ားရွိ ေနသည္ဟု မည္သူက၊ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက၊ မည္သည့္စံႏႈန္း မ်ားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမည္နည္း ဆိုသည္မွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ ဖြယ္ရာမ်ားပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ယေန႔ေခတ္ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း လြတ္ လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရွိေတာ့ ဘဲ အုပ္စုဖြဲ႕လမ္းေပၚတက္သည္ ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈကိုသာ ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၁ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္း ဥပေဒအရ ဆႏၵျပလိုပါက ကိုယ္ ေရးအခ်က္အလက္အျပည့္အစံု၊ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္စံုစြာျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ထံ အနည္းဆံုး ငါးရက္ႀကိဳတင္အ ေၾကာင္းၾကား ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ တြင္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရာ ကိုယ္ ေရးအခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပရန္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ တြင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အမ်ားစု လႊမ္း မိုးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း ရန္မလိုဘဲ ၄၈ နာရီအတြင္း သက္ ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မွဴးထံ အသိေပး တင္ျပျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ လည္း ဆႏၵျပလာတာတဲ့သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆႏၵျပခ်င္တဲ့ လူ ေတြရဲ႕ သေဘာတရားကို နား လည္တယ္။ နားလည္ေတာ့ ပထမတစ္ခါျပင္တုန္းက ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ။ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာကို ၾကားကာလမွာ ျပန္စဥ္းစားစရာအခ်က္ ေတြေပၚလာလို႔ ဒီဥပေဒကို ျပန္ ျပင္ၾကတာ။ ဒီဥပေဒက ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ကို ကိုးကားၿပီး လုပ္တဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုေဘာင္ ထဲက ဘယ္လိုမွ ေက်ာ္မသြားဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးကို မထိခိုက္ရဘူး။ မထိခိုက္ရင္ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတယ္ ဆုိတာကို ေျပာထားတာ’’ဟု ဦးေဇာ္မင္းက ၎တုိ႔ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္းမွာပင္ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပသည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ ဥပေဒကို ျပည္သူမ်ားကသာ ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ ေရးႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္ တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစ ရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသို႔ပ်က္ ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ကို ဖီဆန္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကုိ ျပင္ရန္မလုိဘဲ အေရးယူ၍ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္း ၾကည္က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအ ဝင္ မိတ္ဖက္ ၂၁ ပါတီတုိ႔က ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္၌ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက ဥပေဒပုိုမိုျပည့္ စံုေစေရး အဓိပၸာယ္မလြဲသည့္ စာသားမ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းၿပီးပါက မၾကာမီ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မလား၊ ပယ္ဖ်က္မလားဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း လွသည္။

‘‘ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းရာ မွာ ဒီအတုိင္းမၿပီးေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္အ တည္ျပဳရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ တင္ျပ ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြလည္း ပါႏိုင္သလို ပယ္ဖ်က္ ဖို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လည္း ပါႏိုင္ပါတယ္’’ဟု အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းက ေျပာ သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြး ေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ ေနာက္ ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးပို႔ရန္ ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခုိင္သန္းက ေၾက ညာထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္း စုစီဥပေဒကုိ လာမည့္ မတ္လဆန္းပိုင္းခန္႔တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္။

‘‘အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္က ျပည္သူလူထုအတြက္ အေႏွာင့္ အသြားမလြတ္တဲ့ ဥပေဒေတြကို မျပ႒ာန္းတာေကာင္းတယ္။ ဒီ ဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္သံုး သပ္ေပးဖို႔ေတာ့ တုိက္တြန္းပါ တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။