တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္း တင္ျပခ်က္မ်ားကို မတ္လ ၅ ရက္ ေဆြးေႏြးမည္

ယခင္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မိုးမင္း)

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြအဆုိျပဳ ႏႈန္းအေပၚ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ၏ တင္ျပခ်က္မ်ား စုစည္းေဆြးေႏြး မည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို မတ္ လ  ၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု အဆုိပါေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးေနာ္ ေအာင္က ေျပာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းေၾကညာၿပီး ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္အတြင္း အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွတင္ျပခ်က္ မ်ားကို အခ်ိန္ယူစုစည္းေနရသျဖင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရမည့္ရက္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

‘‘သိရသေလာက္ဆုိရင္ ဒီ ၾကားထဲမွာ အဆိုျပဳႏႈန္းနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္ေတြဆီက သေဘာထားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ဆီတင္ ျပထားၿပီးၿပီ။ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးတာနဲ႔ က်င့္ သုံးသြားမယ့္ အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြကို တစ္ခါတည္းေၾကညာႏုိင္ တယ္’’ဟု ဦးေနာ္ေအာင္က ဆို သည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ေန ျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္ အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံးတြင္ျပဳ လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီက အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြ အဆုိျပဳႏႈန္းကို တစ္ရက္ လုပ္ခအျဖစ္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္ မွတ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ယင္းအဆုိျပဳႏႈန္းကုိ လက္မ ခံသည့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ မ်ားက ေျမျပင္ကြင္းဆင္းညႇိႏႈိင္းခဲ့ သည္။

ထုိသို႔ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္က တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၄,၀၀၀ ခန္႔သာ ေပးႏုိင္မည္ဆုိၿပီး အလုပ္သမားမ်ားက က်ပ္ ၅,၆၀၀ ေပးရန္ ဆက္လက္ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အေျဖမထြက္ခဲ့ဟု တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအဖဲြ႕ ၀င္အခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကို ပထမဆုံး အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဖဲြ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ပုံမွန္စု စည္းေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တင္ျပမည္ဟု ဦးေနာ္ေအာင္ကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ၿပီးပါက အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီဆက္ရွိ၊မရွိမေျပာၾကား ႏုိင္ေသးဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ဒါကေကာ္မတီထဲမွာပါတဲ့ သူအားလုံးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔လည္း ဆုိင္တယ္’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရက ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီက ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မတီကုိ အစုိးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၇ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။