ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ ေမးျမန္းမႈကို ဆန္းစစ္သည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မည္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေမးရမည့္ ေမး ခြန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ေမးျမန္းေျဖၾကားမႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ အစီ ရင္ခံစာတစ္ေစာင္  ယခုလအ တြင္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္(OMI) အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအးေက်ာ္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ OMI က လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝး တစ္ႀကိမ္ၿပီးတိုင္း ပံုမွန္ထုတ္ ျပန္ေနက် အစီရင္ခံစာအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္တြင္သာ ေမးျမန္းရမည့္ ေမး ခြန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အဆင့္၌ ေမးျမန္းသည္ကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕က  မည္သို႔ေျဖၾကားသည္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြက တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေမးရမယ့္ေမးခြန္းေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကိုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္လိုမ်ိဳး အဆင့္ေတြ မွာ လာေမးတဲ့အတြက္ အဲဒီမွာက် ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရကိုယ္စားဆိုၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေျဖၾကားေနတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကို ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္မွာလာၿပီး ေမး ျမန္းေနတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္း ေတြကို ေမးတဲ့ေနရာမွာ အေရအ တြက္အရ ေလ်ာ့တယ္။ အခ်ိန္ပို ကုန္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအးေက်ာ္ ကဆိုသည္။

ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ကစ၍ လႊတ္ ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာကို စတင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ လႊတ္ ေတာ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာ ၁၆ ေစာင္ထုတ္ျပန္ ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုမတ္လအတြင္း ထုတ္ ေဝမည့္ အစီရင္ခံစာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း  ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအး ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းစ သည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္း ေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စား လွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္ အခ်င္းအေပၚ မူတည္၍ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေန ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္တစ္ခုမွာ ေမး ခြန္းေတြကို ကန္႔သတ္ထားပါ တယ္။ ေမးခြန္းတစ္ခုစီမွာ အခ်ိန္ နဲ႔တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ေမးခြန္းေတြ ရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းေလးက ဘာ မွမဟုတ္တဲ့ ေမးခြန္းေလးျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ အဲဒီေမးခြန္းေနရာမွာ တ ကယ္ျပည္သူလုိအပ္ေနတဲ့ ေမး ခြန္းတစ္ခုကို ျဖည့္ေပးလိုက္ရင္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သစ္ သား တံတားက်ိဳးေန၍ ျပင္ဆင္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ထက္ ျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ဆက္သြယ္သည့္ ျမစ္ကူးတံတားထိုးေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းမ်ိဳးက ပိုမိုအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ အားေကာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးညီညီက ဥပမာေပး၍ ေျပာ သည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိေဆး႐ံု မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသံုး ေနသည့္ ေဆး႐ံုမ်ားကို မည္သုိ႔ မည္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ေမးပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္၍ အား သာခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Top News