ဂ်ိဳးျဖဴေရသန္႔ရွင္းေသာ္လည္း ေနရာေဒသအလိုက္ထပ္ျဖန္႔ေသာ ပိုက္မ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚဟု စစ္တမ္းတစ္ခုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ေရေပးေ၀လ်က္ရွိသည့္ ဂ်ိဳးျဖဴပိုက္လုိင္းတစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ဂ်ိဳးျဖဴေရပုိက္မွ မူလ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ေရသည္ သန္႔ရွင္းမႈရွိ ေသာ္လည္း ေနရာေဒသအလုိက္ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ေသာပုိက္မ်ား၏ အေျခအေနေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း စိမ္းလန္း အမိေျမသဘာ၀၀န္းက်င္ဓာတ္ခြဲ ခန္း၌ စမ္းသပ္ေလ့လာသည့္စစ္ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရေပး ေ၀ေရးစနစ္မွ ျဖန္႔ျဖဴးေနသည့္ေရ မ်ား သန္႔ရွင္းမႈကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဗက္တီးရီးယား ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ကုိ စိမ္းလန္းအမိေျမသဘာ၀၀န္း က်င္ဓာတ္ခြဲခန္း၌ စမ္းသပ္ေလ့ လာခဲ့ရာ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ တာေမြ၊ စမ္း ေခ်ာင္းႏွင့္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ရာ မ်ားမွ ေရနမူနာရွစ္ခုေကာက္ယူ ၍ အဏုဇီ၀ဓာတ္ခြဲခန္းနည္းစဥ္ Most Probable Number Method (MPNM)အရ Coliform ဗက္တီးရီးယားအေရအတြက္ကုိ ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္ကဆုိသည္။

စမ္းသပ္ေနရာမ်ားအနက္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ရပ္ကြက္ႏွင့္ (၁၃) ရပ္ကြက္မွ ေရနမူနာသည္ ညစ္ညမ္းမႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ထုိ႔အျပင္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာစက္မႈ ဇုန္၊ ေဘာဂဗလလမ္း၊ တာေမြ မအူကုန္းရပ္ေရနမူနာသည္ ညစ္ ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင္း၊ စမ္းေခ်ာင္း ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္ႏွင့္ သာ ေကတမာန္ေျပသည္ ညစ္ညမ္းမႈ ျမင့္မားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ေတာင္ဥကၠလာ (၉) ရပ္ ကြက္ရွိ ေရနမူနာတစ္ခုသာ သန္႔ ရွင္းမႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

စမ္းသပ္နမူနာရွစ္ခုတြင္ ေတာင္ဥကၠလာ (၉) ရပ္ကြက္၌ ေတြ႕ရေသာ ေရနမူနာမွလြဲ၍က်န္ ေရနမူနာအားလုံး Coliform စံ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေသာ္လည္း ညစ္ညမ္းမႈအမ်ားဆုံးေနရာမ်ား အပါအ၀င္ မည္သည့္ေရနမူနာ မ်ားတြင္မွ E.Coli(လူႏွင့္တိရစၧာန္ အညစ္အေၾကးမ်ားတြင္ ေပါက္ ေရာက္ေလ့ရွိေသာဗက္တီးရီးယား ပုိး)ကုိ မေတြ႕ရေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲ ခန္းစမ္းသပ္ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဂ်ိဳးျဖဴေရပုိက္မွ ေရရရွိသည္ ျခင္းတူေသာ္လည္း Coliform အ ေရအတြက္ ကြဲျပားစြာေတြ႕ရွိရ ေသာေၾကာင့္ မူလျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ေရအရည္အေသြးထက္ ေနရာ ေဒသအလုိက္ေရျဖန္႔ျဖဴးေသာ ပုိက္မ်ား၏ အေျခအေနေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚရေၾကာင္း စစ္ တမ္းကဆုိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာရွိေရသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း ရွိၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပရွိေရသည္ ညစ္ညမ္းေနျခင္းက ဤအခ်က္ ကုိ ထင္ရွားေစေၾကာင္း ေထာက္ ျပၿပီး မစင္အညစ္ေၾကးတြင္ေတြ႕ ရေသာ Ecoli ပုိးသည္ ဤေလ့လာ စူးစမ္းမႈတြင္ မေတြ႕ရေသာ္လည္း ေရပုိက္မ်ားႏွင့္ မစင္အညစ္အ ေၾကးမ်ား ထိစပ္ေနေသာေနရာ မ်ား၌ ရွိႏုိင္သျဖင့္ ေလ့လာစူး စမ္းမႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ေကာက္ခ်က္ခ်သင့္သည္ဟု စစ္ တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ အျပင္ က်န္သည့္ဓာတု၊ ႐ူပဂုဏ္ သတိၱမ်ားကုိပါ ဆန္းစစ္သင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူ မ်ား စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ စစ္တမ္းကုိထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိ ေျမသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးအသင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ဆုိ သည္။

‘‘ေရေတာ့ က်ိဳခ်က္ေသာက္ ဖုိ႔ေတာ့လုိမွာေပါ့။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ လႊတ္တဲ့ေရေတြက မဆုိးဘူး။ အဲ ဒီပုိက္ေတြက ဆုိးေနတာေပါ့။ ပုိက္ေတြျပင္ဖုိ႔ဆုိတာလည္း လုပ္ ႏုိင္မယ္မထင္ဘူး။ ေရသာ က်ိဳ ခ်က္ေသာက္ေပေတာ့ေပါ့’’ ဟု ၎ကလူထုကုိအႀကံျပဳသည္။

အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေရနမူ နာမ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႔ စမ္းသပ္ေလ့ လာရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ဦး ၀င္းမ်ိဳးသူကေျပာသည္။ သန္႔ရွင္း မႈမရွိသည့္ေရကုိ က်ိဳခ်က္ျခင္းမရွိ ဘဲ ေသာက္သုံးျခင္းအားျဖင့္ ၀မ္းေရာဂါႏွင့္အသည္းေရာင္ အသား ၀ါေရာဂါအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားခံစားရႏုိင္ဟု ၎ကဆုိသည္။

Top News