နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းေစတနာအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကယားျပည္နယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၂၀ ေဆာက္လုပ္မည္

ဂ်ပန္နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းေစတနာအဖြဲ႕က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ လံုေဟးမူလြန္ေက်ာင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းကိုကုိထြန္း)

ဂ်ပန္နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပညာသင္ ၾကားျခင္း စီမံကိန္းစတုတၳအဆင့္ အျဖစ္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ၁၂၀ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးရဲေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၃ ရက္က ရွမ္းျပည္ နယ္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ လံုေဟး ေက်းရြာ၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသည့္ လံုေဟးမူလြန္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။


လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒး ရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး ပညာသင္ၾကားျခင္း စီမံကိန္း အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း၌ ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ဆက္ လက္၍ ကယားျပည္နယ္တြင္ပါ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ကေျပာသည္။

 စီမံကိန္းပထမအဆင့္ကို နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးေပးမႈျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ပူး ေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၂မွ ၂၀၀၇ အတြင္း ေက်ာင္း ၁၀၀  ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအ ဆင့္အျဖစ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ အ တြင္း ေက်ာင္း ၁၀၀၊ တတိယအဆင့္ကို ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၈ အတြင္းေက်ာင္း ၁၀၀ အပါအဝင္ ေက်ာင္းေဆာင္စုစုေပါင္း ၃၀၀ ကို နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

 အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည့္ တုိင္းရင္း သားေဒသမ်ားတြင္ နိပြန္ေဖာင္ ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္းအေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေပး သည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္း စသည္တို႔ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပး၍ ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕က ယင္းသို႔ ေက်ာင္းေဆာင္ မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္အားကို ရယူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမွသာ ၎တုိ႔၏ လုပ္အားခကို တြက္ခ်က္၍ ေက်ာင္းေဆာင္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆုိ သည္။

‘‘ဒီလို ေဒသခံေတြရဲ႕ လုပ္ အားပါၿပီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းတာဟာ ဒီေက်ာင္းကို ငါ တုိ႔ပိုင္တဲ့ေက်ာင္းဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရရွိေစပါတယ္။ ေက်ာင္းရန္ပံု ေငြ ထူေထာင္တဲ့စနစ္ဟာ အင္ မတန္ေကာင္းမြန္ၿပီး စာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ယင္းအခမ္းအနားကို အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဝန္ႀကီး၊ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ပအိုဝ္း ကိုုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံပအုိဝ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

Top News