ေတာင္ေပၚေဒသစုိက္ပ်ိဳးေရးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သူအား လယ္ဆည္၀န္ႀကီးခန္႔ရန္ေမွ်ာ္လင့္ဟု မေကြးတိုင္းခ်င္း၀န္ႀကီးဆုိ

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေရကန္ေတာင္ေပၚေဒသကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မိုးေက်ာ္)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးအားေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ တိုင္းအတြင္းရွိ ေတာင္ေပၚ ေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္သည့္ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည့္၀န္ႀကီး တစ္ဦးအား ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘မေကြးတိုင္းက ခ်င္းလူမ်ိဳး တိုင္းရင္းသားေတြေနထုိင္တဲ့ေန ရာေတြက ေတာင္တန္းေဒသ၊ ေတာင္ကုန္း၊ ကမူျမင့္တဲ့ေဒသ ေတြ၊ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆုိရင္ ဆုိင္ကယ္လမ္းေတာင္မေပါက္ တဲ့ေဒသေတြရွိတယ္။ အဲဒီေဒသ ေတြကို လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေဖာက္ေပးၿပီးေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုိ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ မယ့္၀န္ႀကီးမ်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္လင့္မိပါ တယ္’’ ဟု ဦးလွထြန္းကဆုိသည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေန ထုိင္ရာေတာင္တန္းေဒသတြင္ ေကာ္ဖီ၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ေရွာက္သီး၊ လုိင္ခ်ီးစသျဖင့္ ေတာင္ေပၚစုိက္ ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳး မႈအားနည္းေနသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ မီသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ေစ်း ကြက္၀င္ေရးဖန္တီးေပးရန္ လုိ အပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဘုိးဘြားေတြလက္ထက္က ေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစုိက္ ပ်ိဳးတာက မိ႐ုိးဖလာခ်င္းေတြရဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးပဲ။ ခုက်ေတာ့ သစ္ ေတာျပဳန္းတီးတယ္။ သစ္ေတာ ႀကိဳး၀ုိင္းေတြလည္းျဖစ္ကုန္ေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးခြင့္မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီေန ရာမွာ အစားထုိးဖုိ႔အစုိးရကလမ္း ၫႊန္ျပသၿပီး အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳး ဥယ်ာဥ္မ်ိဳးေတြ ဖန္တီးေပးရင္ ေတာ့ေကာင္းတာေပါ့’’ ဟုမေကြး တိုင္းငဖဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခ်င္းတိုင္းရင္း သားမ်ားေနထုိင္သည့္ ဂုတ္ႀကီး ေက်းရြာေဒသခံဦးက်ားက ေျပာ သည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ ေျပာင္း ေတာင္ယာပါ၀င္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ သစ္ပင္၊ သစ္ေတာေရာေႏွာစုိက္ ပ်ိဳးသည့္နည္းစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေန ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းသစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္သိန္းခုိင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္သစ္ ေတာေရာေႏွာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမရွိဘဲေတာင္ ေပၚေဒသထြက္သီးႏွံမ်ားကုိေခတ္ မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေစ်းကြက္၀င္သည့္အေျခအေန ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ စုိက္ ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦးကုိ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္း က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိး ရအဖြဲ႕တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးႏွစ္ေနရာလစ္လပ္ ေနသည္မွာ ႏွစ္လခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ သည္။

ယင္းႏွစ္ေနရာအတြက္ အ ေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္ ယခုလအ တြင္း ေရြးခ်ယ္မည္ဟုတုိင္း၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳက ဆုိသည္။

Top News