ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အီးယူ လူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရခုိင္အေရးေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၅ ရက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အီးယူအထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး)

 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္  ဥေရာပသမဂၢလူ႔အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ ကုိ ယမန္ေန႔က လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


 ဥေရာပသမဂၢလူ႔အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr.Stavros Lambrinidis သည္ စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-အီးယူ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ သုိ႔တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ မတ္လ၅ရက္တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

   ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ- အီးယူလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥ၊ ရခုိင္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ထြက္ခြာသြား သူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News