အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းကို က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီဆံုးျဖတ္

အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳပါက စတင္က်င့္သံုးႏုိင္မည္
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရဲႏိုင္ထြန္း)

အလုပ္သမားတစ္ဦး တစ္ရက္လုပ္ခ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ကို က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝး၌ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းအတုိင္း သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေရြး ခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္သည့္ အဆိုပါႏႈန္းထားကို ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳပါက စတင္က်င့္သံုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘လုပ္ငန္းအရဆိုရင္ေတာ့ ေကာ္မတီတစ္ခုကို တင္ရမွာေပါ့။ စီးပြားေရးေကာ္မတီကို တင္ရမယ္။ စီးပြားေရးေကာ္မတီက အတည္ ျပဳခ်က္ရရင္ သမၼတ႐ံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တင္မွာေပါ့။ ၿပီးရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ကို တင္မယ္ဆိုေတာ့ ဒီဧၿပီမကုန္ခင္အခ်ိန္ မတ္လအတြင္းမွာ ဒါေတြကို အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္မယ္လို႔ မွန္းထားပါတယ္’’ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္က အနည္း ဆံုးအခေၾကးေငြကို အလုပ္သမား ၁၅ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သာ အက်ံဳးဝင္ရာမွ ယခုအခါ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားပါ အက်ံဳးဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ယခုဆံုးျဖတ္္ေသာ အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံႏုိင္ သည့္ႏႈန္းထားမဟုတ္သျဖင့္ တံု႔ျပန္မည္ဆုိပါက ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္သင့္ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အလုပ္ရွင္ေတြ မေက်နပ္ ရင္ အလုပ္ပိတ္တာေတြရွိလာမွာ ေပါ့။ အလုပ္သမားေတြ မေက် နပ္ရင္ ဆႏၵျပတာေတြ ရွိလာမွာ ေပါ့။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဒါကို ဘယ္လိုတံု႔ ျပန္သင့္သလဲဆိုတာ စဥ္းစဥ္းစား စားနဲ႔ တံု႔ျပန္သင့္တယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား အသစ္သည္ အမ်ား လက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားဟု ယူဆၿပီး အလုပ္သမားမ်ား အမွန္တ ကယ္ ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာ သည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြဘက္က လည္း ဒါေတြကို သတ္မွတ္ၿပီးရင္ သူတို႔ကို မေပးဘဲ ထားမလား။ အလုပ္ေတြ ပိတ္သိမ္းၿပီး အလုပ္ သမားေတြေလွ်ာ့မလား၊ ဒါေတြ လည္း သူတို႔စိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါကို လည္း ဝန္ႀကီးဌာနေရာ သက္ဆိုင္ ရာတာဝန္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အၿမဲ တမ္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီးေတာ့ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ အနည္း ဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သာ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍မူ သက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ထုိသို႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ က ဆံုးျဖတ္ေသာ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားသည္ အလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ကြာျခားေန သည္ဆိုကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅,၆၀၀ သတ္မွတ္ေရးမူကိုပဲ ဆက္ၿပီး ဆုပ္ကိုင္သြား မွာပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ အလုပ္သမားေတြေတာင္း ဆိုခ်က္အခက္အခဲကို သိထားၿပီးျဖစ္ၿပီထင္တာေၾကာင့္ အတည္ျပဳခ်က္ေပးတဲ့အခါ ရလဒ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကို သက္ႏွင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ သည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ား ဘက္က ရပ္တည္သည္ကို ျပသ သည့္အေနျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ေပး ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က တိုက္ တြန္းသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕က တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေရရွည္ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲ မ်ားရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘တစ္ဆင့္ခံ လက္ခစားယူ လုပ္ေနတ့ဲ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေတြအတြက္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ခံကေန ကိုယ္တုိင္ ေအာ္ ဒါယူခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရေတာ့မယ့္အေျခ အေနပါ’’ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးေအးေသာင္းက ေျပာသည္။၎အေနျဖင့္မူ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဖက္ မတင္မက် ျဖစ္ေနေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြႏႈန္းထားကို အမ်ိဳးသားေကာ္မ တီက ၾကားခ်သတ္မွတ္ေပးျခင္း အေပၚ လက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေလေလ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားရန္တုိက္ေပးသလိုျဖစ္ေန တာဆိုေတာ့ အခုလို ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာေကာင္းတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တစ္ဦးတည္း သေဘာဆႏၵ အရဆိုရင္ေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟာ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔ မွ်တတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လို႔ ျမင္တယ္’’ဟု ဦးေအးေသာင္းက ဆုိသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသည္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအဆို ျပဳႏႈန္းကို က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ယင္းႏႈန္း ထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။

 အဆိုျပဳႏႈန္း မထြက္ေပၚမီ  အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္ လုပ္ခ က်ပ္ ၅,၆၀၀ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ား က က်ပ္ ၄,၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄,၂၀၀ ခန္႔သာ ေပးႏုိင္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္​၍ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုမွ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ကန္႔ကြက္လႊာေလးေထာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေထာက္ခံတင္ျပလႊာ ၁၁ ခုရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။  ယင္းအဆုိျပဳႏႈန္းထားကို ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တို႔က ကန္႔ကြက္၊ အႀကံျပဳမႈမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားေကာ္ မတီက အဆိုျပဳႏႈန္းအေပၚ ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခမွ ညႇိႏိႈင္းေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို စုစည္းကာ ျဖစ္သင့္သည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခုကို ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို တစ္ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၃,၆၀၀ အျဖစ္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခုဒုတိယ အႀကိမ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News