ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ေနရာတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းဆုိင္တန္းမ်ား (ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစ ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရး မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း မတ္လ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံ၏    ေမးျမန္းခ်က္ကို ၀န္ႀကီး  ဦးျမင့္ေသာင္းက  ေျဖ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း   ျမင့္တက္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အေၾကာင္းရင္း မ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ မႈစရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ လွ်ပ္ စစ္လံုေလာက္စြာမရရွိျခင္း၊ အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္း ပါးျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ GDP တိုးတက္ေစ ရန္ စိုက္ပ်ဳိး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ငါးေမြး ျမဴေရးက႑ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနပါ တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI အေနနဲ႔ လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္အ တြက္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပိုမိုၿပီး ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္လမ္းမ်ားေကာင္း မြန္လာၿပီးေတာ့၊ တစ္ဦးခ်င္းကုန္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ၿပီးေတာ့ ေဒသတစ္ခုလံုး စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာမယ္ဆိုရင္ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ၿပီးေတာ့ တစ္ ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အ ကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ ေသာင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အေျခခံ၀င္ေငြနည္းျပည္ သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအဆင္ ေျပရန္   အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳ ေတြ႕ေနၿပီး    အဆိုပါျဖစ္စဥ္၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မသမာမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ားႀကီးထြားလာႏုိင္ ေၾကာင္း ေဒၚျမလွစံက ေထာက္ျပသည္။‘‘ဒုစ႐ိုက္မႈေတြ ႀကီးထြားလာ မယ္ဆိုရင္ တုိင္းျပည္အတြက္ လည္း မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံသြားဖို႔ရွိလဲ   သိလို တာေၾကာင့္ ေမးရျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္အေျခ အေန   ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဆို ေသာ္လည္း    ကိန္းဂဏန္းမွတ္ တမ္းမ်ားအရ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈအနည္းဆံုးတိုင္းေဒသႀကီးအ ျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဆိုသည္။

‘‘၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရဲ႕ ပံုမွန္ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ျပည္ေထာင္စုမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရည္မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ကုန္ ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းအရ ၆ဒသမ၈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ တိုးတက္မႈမွာေတာ့ မူလ လ်ာထားခ်က္မွာ ၈ဒသမ၅ ျဖစ္ပါ တယ္။ ႏွစ္ကုန္စာရင္းအရဆိုရင္ ၈ဒသမ၆ ျဖစ္တဲ့အတြက္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအားလံုးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ရွိရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက တိုးတက္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

Top News