ေအာင္ဆန္းကြင္းပတ္လည္ဆုိင္ခန္းငွားခ တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္လက်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္သာရရွိ

ဆုိင္ခန္းခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟု ၀န္ႀကီးေျပာ

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းပတ္ လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းသုံးရာေက်ာ္မွ ငွားရမ္းခတစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၁ သိန္းေက်ာ္ရရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းတုိး ျမႇင့္ေကာက္ယူႏုိင္ေရး  ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္း က ေျပာသည္။

ေအာင္ဆန္းကြင္းပတ္လည္ တြင္ ဆုိင္ခန္း ၃၂၁ ခန္းရွိၿပီး တစ္ႏွစ္တာေကာက္ခံရရွိသည့္ ငွားရမ္းခသည္ က်ပ္ ၄၈၁ သိန္းသာရွိသျဖင့္ တစ္ခန္းလွ်င္ တစ္လအ တြက္ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိသည္။

အဆုိပါ ဆုိင္ခန္းမ်ားကို မည္သည့့္ႏႈန္းထားျဖင့္    ငွားရမ္း ထားၿပီး မည္သည့္ဌာနက ရရွိ ေၾကာင္း မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးလွေဌး၏ ေမးျမန္းမႈကို ဦးႏုိင္ငံလင္းက ျပန္ လည္ေျဖၾကားသည္။

‘‘အဲဒီေငြေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ ကို ေပးသြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားရမ္းခတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေငြစာရင္း ပို မိုရရွိဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေရးစီမံခ်က္နဲ႔အတူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္’’ဟု ဦးႏုိင္ငံ လင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဆုိင္ ခန္းငွားရမ္းခ က်ပ္ ၁၀ သိန္း အထက္ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္က ေအာင္ဆန္းကြင္းပတ္လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားထံမွ ငွားရမ္းခ က်ပ္၁၅,၀၀၀ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနသျဖင့္ အဆမတန္ကြာလြန္း ေၾကာင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ဳိး ေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေအာင္ဆန္းကြင္း ပတ္လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားထံမွ အစိုးရက ရရွိသည့္ ငွားရမ္းခ နည္းပါးေသာ္လည္း မူလဆုိင္ခန္း  ငွားရမ္းထားသူအခ်ဳိ႕က ေစ်းတင္ ၍ တစ္ဆင့္ခံျပန္လည္ငွားရမ္း ထားျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေအာင္ဆန္းကြင္းပတ္လည္ ရွိ ဆုိင္ခန္းငွားခသည္ လက္ရွိတြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္းမွ က်ပ္ ဆယ္သိန္းၾကားရွိေၾကာင္း ငွားရမ္း၍ အေရာင္းဆုိင္ဖြင့္လွစ္ထားသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ စုိးရသည္ ေအာင္ဆန္းကြင္းကို မၾကာမီ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ကို အား/ကာ (႐ုံးခ်ဳပ္)သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း   ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာသည္။

ေအာင္ဆန္းအားကစား ကြင္းသည္ သက္တမ္း ႏွစ္တစ္ရာ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုၿပီး ရသင့္ရထုိက္သည့္ ဆုိင္ခန္း ငွားခေကာက္ယူသင့္ေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

Top News