ခၽြ န္းညိဳဆည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆုံး႐ႈံးလယ္ယာေျမမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပး

ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ အင္ပင္လွေက်းရြာအုပ္စုရွိ ခၽြန္း ညိဳဆည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူ ေျခာက္ဦးအား ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ ၃၅ သန္းေက်ာ္ကို မတ္လ ၆ ရက္က ေပး အပ္ခဲ့သည္။

ခၽြန္းညိဳဆည္သည္ ၂၀၁၃ က တည္ေဆာက္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအျဖစ္ မေမးျမန္းခဲ့ဘဲ စာေရးသား ေမးျမန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေလ်ာ္ေၾကးရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနထက္၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီဆည္ တည္ေဆာက္ တုန္းက ေတာင္သူေတြက ေလ်ာ္ ေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ မရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျပာတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြကို စာေရးသားေမးျမန္းခဲ့တာ။ အဲဒီကတည္းက ေပးေလ်ာ္ပါ့မယ္လုိ႔ ျပန္အေၾကာင္းျပန္တယ္။ အခုေလ်ာ္ေၾကးရတာေပါ့။ တုိင္းအစိုးရရန္ပုံေငြနဲ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္တာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆင္ေပါင္၀ဲၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးခန္းမတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္သူ ေျခာက္ဦးပိုင္ လယ္ယာေျမ ၂၃ ဒသမ ၉၅ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ ၃၅ ဒသမ ၁၆၂ သန္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေက်းရြာေဒသခံ ေတာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Top News