ေအာင္လံတြင္ တရားမဝင္ကြၽန္းခြဲသား ငါးတန္ခန္႔ ပိုင္ရွင္မဲ့သိမ္းဆည္း

 ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တရားမဝင္ကြၽန္းသစ္ခြဲသား ငါးတန္ခန္႔ ပိုင္ရွင္မဲ့ သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မတ္လ ၄ ရက္က သရက္ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္  ေအာင္လံ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ သတင္းအရ ရွာ ေဖြရာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေက်းရြာႏွင့္ ေလးဖာလံုအကြာ ဗြက္ႀကီးေခ်ာင္း႐ိုးအတြင္း တရား မဝင္ ကြၽန္းသစ္ခြဲသားဆိုဒ္စံု ၈၇ ေခ်ာင္း (၄ ဒသမ ၉၆၂ တန္) ကို ပိုင္ရွင္မဲ့ သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါသစ္မ်ားကို သစ္ ေတာဦးစီးဌာနတြင္ သိမ္းဆည္း ထားရွိၿပီး ပိုင္ရွင္သိရွိႏိုင္ေရး စံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ကာ သစ္ေတာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္ယူမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစေရး လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ သတင္းပို႔စနစ္ (Community Monitoring and Reporting System) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ မတ္လက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ သစ္ေတာဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံသို႔ ျပည္သူမ်ား အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ မ်ားကိုလည္း ေၾကညာထား ေၾကာင္း မေကြးတိုင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ သိန္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

Top News