မီးလင္းခ်ဳိင္ဟု ေခၚပါ

မီးေလာင္ခ်ိဳင္ေက်းရြာအနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု - သက္ေဆြ)

အသက္(၃၀)အရြယ္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ရြာသား တက္မကိုင္ႀကီး ကိုေက်ာ္စြာထြန္း တစ္ေယာက္ အိမ္ႏွင့္မလွမ္းမကမ္းမွ ေန၍ ေန၀င္လုဆဲဆဲ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးအား လွမ္း၍ၾကည့္ေနသည္။ သာမန္အေနျဖင့္ ၾကည့္ပါက ေရေပၚတြင္ ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ ထြက္ေနသည့္ ေက်ာက္စိုင္ေက်ာက္သားမ်ား၊ ခပ္ေ၀းေ၀းမွ လက္သဲခံြခန္႔သာ ျမင္ရေသာ ပင္လယ္ငါးဖမ္းေလွမ်ားကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လုပ္ကိုင္လာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ အရ တက္မကုိင္ႀကီး၏ အျမင္တြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္၌ အုပ္စုလုိက္ ကူးခတ္ေနသည့္ ငါးမ်ား၊ ယင္းတုိ႔၏ အရြယ္အစား၊ အမ်ဳိး အစား၊ ထြက္ရွိမည့္ ပိႆာခ်ိန္ကုိ သူ႔အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုႏုိင္ သည္အထိ ကြၽမ္းက်င္သည္။ ထုိငါးမ်ားကုိ ျမင္သည္ႏွင့္ သူ၏ ငါးဖမ္းအဖဲြ႕ကိုေခၚကာ အသင့္ျပင္ထားေသာေလွျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ထြက္ကာ ငါးဖမ္းေတာ့သည္။ သူတုိ႔တြင္ ညအေမွာင္ဆိုသည္ မရွိ။ လႈိင္းၾကမ္းျခင္း၊ ေလၾကမ္း ျခင္းဆုိသည္လည္း မရွိ။ ခ်မ္း သည္၊ ေအးသည္ဟူ၍လည္း မသိ။ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ သူတုိ႔၏ မိတ္ေဆြပင္လယ္ႀကီးမွ ေခၚေဆာင္လာသည့္ ငါးမ်ား ဖမ္းမိ ဖုိ႔အေရးသာ အဓိကျဖစ္သည္။

ကိုေက်ာ္စြာထြန္းတို႔ေနထုိင္ရာ ကမ္းေျခရြာေလးျဖစ္သည့္ မီး ေလာင္ခ်ဳိင္ရြာသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ သေဘာ့ကန္ ေက်းရြာအထိ ကုန္းလမ္းျဖင့္ မုိင္ ၅၀ ခန္႔ခရီးကို ကားျဖင့္သြားပါက ၂ နာရီၾကာ သြားရသည္။ သေဘာ့ ကန္ေက်းရြာမွ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ရြာ သို႔ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေရမိုင္ ၇ မုိင္ခန္႔ သြားရသည္။

ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ အုန္း ပင္မ်ား အစီအရီေပါက္ေနေသာ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ရြာသည္ အေနာက္ ႐ုိးမႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေတာင္ တန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္သဲေသာင္ အၾကားတြင္ ရြာတည္ထားသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ထုိအုန္းခင္းမ်ား အတြင္း ေနထုိင္ၿပီး၊ လူေနအိမ္ ၂၅ လုံးႏွင့္ မိသားစု ၂၈ စု ၊ လူဦး ေရ ၈၃ ဦးသာရွိသည္။ ပင္လယ္ကုိေက်ာေပး၍ ေဆာက္ထားသည့္ ေနအိမ္က အမ်ားစုျဖစ္သည္။ အဆုိပါေက်းရြာ၌ လက္ရွိတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ရွိ သည္။ ေနအိမ္တုိင္းလုိလိုတြင္ ညအလင္းေရာင္ရရွိေရး  ဆိုလာျပား မ်ား အသုံးျပဳေနထုိင္သည္။

ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားဆုိေသာ္လည္း ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ရြာႏွင့္ကပ္လ်က္ ေတာင္ေပၚတြင္ ေတာင္ယာခုတ္ ထြင္ရွင္းလင္း၍ ႏွစ္ရွည္၊ ႏွစ္တိုႏွင့္ စားပင္၊ သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးသည္။ ေနအိမ္မ်ားတြင္  ၾကက္၊ ဘဲ၊၀က္၊ ႏြား စသည့္ တိရစၧာန္မ်ားေမြးျမဴၾကသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ရြာမွ ငါးပိ၊ငါးေျခာက္ကဲ့သို႔ေသာ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အုန္းသားမ်ားႏွင့္ အုန္းခံြမီးေသြးမ်ား၊ သစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ထင္း၊ မီးေသြး စသည့္ ထြက္ကုန္မ်ား ထြက္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တ႔ုိ မမီတဲ့ေခတ္ကေပါ့။ လူႀကီးေတြျပန္ေျပာလို႔ ေျပာဖူးတာ။ ဒီခ်ဳိင္မွာ လူမေနၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ မွ်င္ငါးပိလုပ္တဲ့ မွ်င္ေကာင္ေတြက အရမ္းေပါတယ္။ မွ်င္ခ်ိန္က်ရင္ ရခိုင္ကေနလာၿပီး မွ်င္ငါးပိလုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေတာ့ ဒီကမ္းေျခမွာ တဲကေလးေတြထုိးၿပီးေနၾကတယ္။ လုပ္ကိုင္ၿပီးလို႔ ျပန္ၾကေတာ့ ဒီတဲေတြ ဘယ္ဖ်က္ၾကမလဲ။ ကမ္းနဲ႔ ကိုက္တစ္ရာ၊ ႏွစ္ရာေလာက္လည္း ေရာက္ေရာ။ အဲဒီတဲေတြအားလုံး သူ႔အလိုလုိ မီးထေလာင္သြားတယ္။ ေျပာရရင္ ဒီေနရာကို သန္႔စင္ပစ္လုိက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒါကိုအစဲြျပဳၿပီး မီးေလာင္ခ်ဳိင္လို႔ ေခၚခဲ့တာ’’ဟု အသက္ (၆၃) ႏွစ္ရွိ ေဒသခံဦးလွသိန္းက မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာအမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ကို ရွင္းျပသည္။

 မီးထေလာင္သျဖင့္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည့္ ရြာကေလးသည္ ယခုေတာ့ မီးလင္းခ်ဳိင္ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာ ၿပီျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အရည္ (LNG) ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ အႀကီးစားစက္႐ုံစီမံကိန္းကို မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာ တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေန ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းဆုိသည္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားကို ဖိအားေပး၍ အရည္ျဖစ္ ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ကာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားတြင္ ျပန္လည္၍ ဓာတ္ေငြ႕ျပန္ျဖစ္ေစ သည္။ ထုိသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းသည့္အပူမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။


မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္ေဆြ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ LNG မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မည့္ စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ားကို ထား၀ယ္ခ႐ုိင္ရွိ ကံေပါက္ေဒသ၊ ဧရာ၀တီတုိင္း မီးေလာင္ ခ်ဳိင္၊ ရန္ကုန္တုိင္း အလုံႏွင့္တနသၤာရီတုိင္း ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း ေလးခုအနက္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းသည္ အႀကီးဆုံးစီမံကိန္းျဖစ္ ၿပီး ဓာတ္အားမဂၢါ၀ပ္ ၁,၃၉၀  ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီ မံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ Zhefu ကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ Supreme ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံခဲြရွိသည္။ စီမံကိန္းပထမအဆင့္သည္ သုံး ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သုံးႏွစ္ခဲြအၾကာတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၁,၃၉၀ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ုံစီမံကိန္းအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကမ္းႏွင့္ မနီးမေ၀းေနရာသည္ ပင္လယ္ေရစူး ၁၅ မီတာ(ေပ ၅၀)ရွိျခင္း၊ လူေနက်ဲပါးေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ ရြာမ်ားႏွင့္ ေ၀းသည့္ေနရာျဖစ္ျခင္း စသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖင့္ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း Supre-me  ကုမၸဏီ၏ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္ကေျပာသည္။

‘‘သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီလို႔ ဒီမီး ေလာင္ခ်ဳိင္ ရြာကိုေရြးလုိက္တာပါ’’ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးခုိင္က ေျပာသည္။  မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ ေဆာက္ရန္ ေျမဧရိယာဧက ၈၁၀ အသုံးျပဳရန္ ကုမၸဏီက စီစဥ္ထားသည္။ စက္႐ုံအေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ ေဒသခံမ်ားေနထုိင္သည့္ ရြာတစ္ေလွ်ာက္၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနသည့္ ေတာင္တန္းႀကီး ႏွင့္ ငါးဖမ္းေနေသာ ဧရိယာအမ်ားစု ပါ၀င္သြားသည္။

မူလက အဆုိပါေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခန္႔ကစ၍ အခ်ဳိ႕ေဒသခံမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ အုန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ားကုိ  ေဒသခံမဟုတ္သူမ်ားထံ ေရာင္းခ်ကာ ထုိေဒသမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္။

လက္ရွိက်န္ေနေသာ အိမ္ေျခ ၂၅ လုံးသည္ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။  

လြန္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ ကစ၍ အဆိုပါစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုသိရသည့္အခါ ေဒသအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ျပင္ပမွ လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားအား လုံး၀မေရာင္းရန္ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း၍ ေျမယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံဦးထိန္၀င္းက အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ လယ္ေျမ ၃၅ ဧကရွိသည္။ ထိုလယ္မ်ားတြင္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ပုံစံ(၇)ကို သက္ဆုိင္ရာက ထုတ္ေပးထားသည္။ ထိုလယ္အားလုံးသည္ စီမံကိန္းဧရိ ယာအတြင္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာႏွင့္ ဂ်ိတ္လတ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားပုိင္ ဆုိင္သည့္ ေတာင္ယာေျမ ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္လည္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည္။ အဆုိပါ ေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာရွိ ေနပါသည္။ ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ေတာင္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနက ပို္င္ ဆုိင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိ ေသးေပ။ အဆိုပါ ေတာင္ယာေျမမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္  ၁၁ ရက္၊ သီဟိုဠ္ကၽြန္း၊ တညင္း စသည့္ႏွစ္ ရွည္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးၿပီး မာလကာ ကဲ့သို႔ေသာ သီးႏွံပင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျပင္ပမွ လာေရာက္၀ယ္ယူထားသူ ခုနစ္ဦးထံတြင္ လယ္ႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားအ တြက္ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ပုံစံ(၇)မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန က ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။ ျပင္ပမွ ၀ယ္ ယူထားသူမ်ား၏ ေျမယာအားလုံး သည္လည္း စီမံကိန္းဧရိယာအ တြင္း ပါ၀င္သည္။

‘‘ရြာကေန ၿမိဳ႕ကိုသြားဖို႔ အ နည္းဆုံးတစ္သိန္းေက်ာ္ ႏွစ္သိန္း ကုန္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္က ေငြ ေၾကးပမာဏေတြ အေျမာက္အ ျမားသုံးစဲြၿပီး လုပ္ထားေတာ့ ပုံစံ (၇)ရတာ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတာင္ ရေသးတာ၊ ဒီေျမမွာေမြး၊ ဒီေျမကို ပိုင္ထားတဲ့ သူေတြလည္း ပုံစံ(၇)ရရမယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ဘူးေလ’’ဟု မီးေလာင္ခ်ဳိင္ ေဒသခံတစ္ဦး ဦးရြဲက သူ႔အေတြ႕အႀကံဳကို ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ မႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာမွ စာရြက္ စာတမ္းအေထာက္အထား ထုတ္ ေပးထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ ေဒသခံအခ်င္းခ်င္း ကန္ သင္းတင္ အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္၍ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ခြဲထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ စက္႐ုံသည္ ထုိေဒသ၌ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေနသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ပင္လယ္ေလအထိအေတြ႕ႏွင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္၍ သူတို႔ေနထုိင္ရန္ ေနရာခ်ေပးမည့္ေနရာသည္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္တစ္ခု ျဖစ္ေစလိုၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း အစဥ္အဆက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၊ ေဒသခံႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား တိက်ခုိင္မာေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ရြာတြင္ အဆုိပါ စက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ ေျမယာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (EIA/SIA) ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနသည့္ တိရစၧာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ သက္ရွင္ေန ထုိင္မႈအတြက္ ေလထုဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္၍ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားေနထုိင္ရန္ Supreme ကုမၸဏီက စက္႐ုံႏွင့္ လြတ္ကင္းသည့္ေနရာတြင္ ေက်းရြာတစ္ခုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထိုေနရာ တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ ေစ်းႏွင့္ သခ်ႋဳင္းပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

‘‘ေဒသခံေတြက စီမံကိန္းျဖစ္ ဖို႔ အားတက္သေရာ ပါ၀င္ေန ေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ကားလမ္းလည္း ေဖာက္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လမ္းအူ ေၾကာင္းလည္း မႏွစ္ကတည္းက ရွာထားပါၿပီ’’ဟု စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္မ်ဳိးခိုင္ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ ေက်းရြာ၌ LNG ျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ရည္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသုံး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက Notice to Proceed အျမန္အဆန္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းက Supreme ကုမၸဏီသို႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ ေရးဆဲြေနဆဲျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိစက္႐ုံႏွင့္အတူ ပင္လယ္အတြင္း တစ္မုိင္ခန္႔ရွည္လ်ား သည့္ ပင္လယ္ဆိပ္ခံတံတား၊ မိုင္၀က္ခန္႔ ရွည္လ်ား၍ အျမင့္ မီတာ၃၀ ရွိေသာ လႈိင္းကာတံတုိင္းႏွင့္  LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ စက္႐ုံရွိ ဓာတ္ေငြ႕ေလွာင္ကန္သို႔ ပို႔လႊတ္ရန္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ေအးသည့္ ပိုက္လုိင္းစနစ္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

‘‘ပင္လယ္သားက ပင္လယ္ ေလကို မ႐ွဴရေတာ့တာ ဒုကၡတစ္မ်ဳိးေပါ့။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီး ရဖို႔ မီးအလင္းေရာင္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ၊ အလုပ္အ ကိုင္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ေဆာင္ ရြက္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာေလးကို မီးလင္းခ်ဳိင္လုိ႔ေတာ့ ေခၚပါ’’ဟု ေဒသခံဦးရြဲက ေျပာသည္။

အလားတူ ေဒသခံတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးဆန္းထူးကလည္း ‘‘မီးဆုိတဲ့စကားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔မလုိလားဘူး။ မီးေလာင္ဆိုေတာ့ ပိုဆုိးတာေပါ့။ အၿမဲတမ္းပူေလာင္ေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ခုက ဒီမီးေလာင္ခ်ဳိင္ကေန ၿပီးေတာ့ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကို မီးအလင္းေရာင္ ေပးႏုိင္ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးေလာင္ခ်ဳိင္ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား မီးလင္းခ်ဳိင္လုိ႔ ေျပာင္းေခၚေပးပါ။ မူလနာမည္လည္း မပ်က္ဘူး။ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း သမုိင္း၀င္မယ့္ နာမည္ေလးလည္း ျဖစ္တာေပါ့’’ဟု သူ၏ဆႏၵကို ဖြင့္ဟေလသည္။

Top News