ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ခန္းေျခာက္လာေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္

ေရခန္းေျခာက္ေနေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဆည္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ AFP

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရကို စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေရစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳေနသည္မွာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။


ကမၻာႀကီး၏ ျပန္လည္ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကမၻာ့စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ရရွိသည္။ ေရ အားလွ်ပ္စစ္သည္ ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္တုိ႔ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ေဈးေပါကာ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သလို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ဆည္ႏွင့္ ေရကာ တာႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ေၾကာင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေျပာင္း လဲေစခဲ့ၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေရ ေအာက္ေရာက္ကုန္ကာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုဆုိလွ်င္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရးသည္ ေနာက္ထပ္ ႐ႈပ္ေထြးမႈတစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ယင္းသည္ ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္ ျပင္းထန္ေသာ မိုးေခါင္ ေရရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆည္မ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည္။

‘‘ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈက ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအ ေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား႐ိုက္ခတ္ေန တယ္ဆုိတာကို ေရွာင္လြဲလို႔မရပါ ဘူး။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ စိန္ေခၚမႈလည္း ႀကီးမားလာေစခဲ့ပါတယ္’’ဟု စပိန္ ႏုိင္ငံ ဆည္ႀကီးမ်ားေကာ္မတီ ကလီမန္႔ပရီယက္ကိုက ေျပာၾကား သည္။

ယင္းသည္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအ တြက္ ႀကီးမားေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္သည္။ မာလာဝီႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ကို အားကိုးေနရၿပီး ယမန္ႏွစ္ က အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ခံစားခဲ့ရ သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ အဆုိအရ မာလာဝီႏုိင္ငံသား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ္ လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ လပ္မႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုမ်ားကဲ့သို႔ အေရးႀကီးေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆုိင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုမ်ား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခဲ့ သည္။

ဇမ္ဘီယာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ၿပီး ယင္းလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားအမ်ားစုကို ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လူတုိ႔ဖန္တီးထားေသာ ဆည္ ႀကီးျဖစ္သည့္ ကာရီဘာေရကန္မွ ရရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ အယ္လ္နီ ညိဳရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ထိုေရကန္၏ ေရဝင္ဆံ့ႏုိင္ေသာ ပမာဏသည္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ အာဖရိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ (UNDP) မွ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ ေဒစီမူကာရာကာတီက ေျပာသည္။

ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား လည္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံစားရပါသည္။ ေလးႏွစ္တာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ေနာက္ အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီး ယားျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ မလံုေလာက္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အတြက္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲခဲ့ ရသည္။ ယင္းသည္ ကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံ ပိုမိုကုန္က်သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမ်ားေစခဲ့သည္ဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပစိဖိတ္အင္စတီက်ဳဒ္၏ တြက္ခ်က္မႈအရ သိရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားသား မ်ားသည္ ပိုမိုညစ္ညမ္းေသာ စြမ္း အင္အတြက္ ပိုမို၍အကုန္အက် ခံရသည္။

စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ တြင္ ထက္ဝက္က်ဆင္း ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ႐ုပ္ႂကြင္း ေလာင္စာမ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳရ သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္ (CO2) ထုတ္လုပ္မႈ လည္း ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ သည္။ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ ဗင္နီဇြဲလား၊ ကိုလံ ဘီယာႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အလားတူ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔၏ အနာဂတ္ရာသီ ဥတုအေပၚ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈ မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဆည္ႏွင့္ ေရကာတာမ်ားဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေန သည္။

ဘရာဇီးႏုိင္ငံသည္ ေရကာ တာအမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ ရန္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားၿပီး ယင္း တြင္ ကမၻာေပၚ၌ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ အစံုအလင္ဆံုးေဒသျဖစ္သည့္ တာပါဟိုျမစ္ဝွမ္းတြင္ ေရကာတာ ၄၀ တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ ပါဝင္သည္။ ေဒသတြင္း ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းလူမ်ိဳးစု လူ ထုအေပၚ ႐ိုတ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္း ေနခ်ိန္၌ တာပါဟိုစီမံကိန္းမ်ား သည္ ပို၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းေနသည္ဟု Greenpeace အဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ‘ေရအားလွ်ပ္စစ္ေပၚ မွီခိုလြန္းတာေၾကာင့္ စြမ္း အင္ဖူလံုမႈ အခက္ေတြ႕ေနတဲ့ ႏုိင္ငံက အဘယ္ေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေပၚ ထပ္မံမွီခိုဦးမည္နည္း’ ဟု ဂရင္းပိစ္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္း၏ ေလစြမ္း အင္၊ ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ဇီဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းက ေရ ရွည္တြင္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး ေဈးေပါ မည္ျဖစ္ကာ ပ်က္စီးမႈလည္း နည္း ပါးမည္ဟု Greenpeace အဖြဲ႕က ဆုိသည္။

အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း အာဖရိကတြင္ လက္ရွိစားပြဲ ေပၚ၌ရွိေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားကို တည္ ေဆာက္ျဖစ္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားမလံုေလာက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ၿဗိတိန္သုေတ သီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အ ေၾကာင္းသည္ ယင္းစီမံကိန္းအား လံုးသည္ နည္းပါးလာေသာ မိုးရြာ သြန္းမႈအေပၚ တူညီစြာ မွီခိုေနရၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္း ခံစား ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အာဖရိကတိုက္ သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အလားအ လာမ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေသးၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္လိုအပ္ ခ်က္ အလြန္ျမင့္မားေနရာ ယင္း စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မရႏုိင္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ေအဂ်င္စီ (IRENA) မွ ပညာရွင္ မိုက္ကယ္ ေတလာကဲ့သို႔ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

‘‘အာဖရိကမွာ စြမ္းအင္လို အပ္ခ်က္ ႀကီးမားတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ ေႏွးေကြးတာကို ေက်ာ္ လႊားခ်င္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စြမ္းအင္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ လို႔ရတဲ့နည္းလမ္းေတြကို ဖယ္ထားလုိ႔မရဘူး’’ဟု 

UNDP မူကာရာကာတီက ေျပာ သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသဆုိင္ရာ ရာသီ ဥတုအေျခအေနေျပာင္းလဲမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကို စဥ္းစားရပါမည္။ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူ ေသာ ဆည္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး သား စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ဆည္မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ျခင္းထက္ ရွိၿပီးသားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အာ႐ံုစိုက္ သင့္သည္ဟု စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ကမၻာ့ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (WWF) အႀကီးအကဲ အီဗာဟာနန္ ဒက္ဇ္က ေျပာသည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဆည္အခ်ိဳ႕ကို ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္။ ပံုမွန္အ တုိင္း တည္ေဆာက္ေနက် ေရအား ျဖင့္ စက္လည္ပတ္ေသာ အစဥ္ အလာေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ႏုိင္ေသး ေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ ေရကိုနိမ့္ ရာမွ ျမင့္ရာသို႔ ျပန္လည္ေမာင္း တင္ အသံုးခ်ႏုိင္ေသာစနစ္မ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္။

ယင္းစနစ္သည္ အနိမ့္ပိုင္း တြင္ရွိေသာ ဆည္မွေန၍ အျမင့္ ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ဆည္ဆီသို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုပင္ အသံုးျပဳ၍ေမာင္းတင္သိုေလွာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္၌ တစ္ဖန္ထပ္ကာ ေရလႊတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ဆုိလွ်င္ အတက္အက်ရွိတတ္ေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္၏အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ သိုေလွာင္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ၿပီးသားျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဟာနန္ ဒက္စ္က ေျပာသည္။

႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ေလစြမ္းအင္သည္ အခ်ိန္ကိုက္ (သို႔ မဟုတ္) လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလုိ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘဲ ရာသီဥတုေပၚ တြင္ လံုးလံုးမီွခိုေနသည္။ ေရစုပ္ တင္သိုေလွာင္၍ ျပန္လႊတ္ေသာ နည္းလမ္းသည္ ပိုလွ်ံေသာ စြမ္း အားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျဖစ္ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။

အနာဂတ္စြမ္းအင္စနစ္မ်ား သည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ အမ်ား စုျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ကို အျခားျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္မ်ားအတြက္ အစားထိုး စရာဟု မယူဆဘဲ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုဟု သေဘာထားပါက စြမ္း အင္စနစ္တစ္ခုလံုး ပိုမိုထိေရာက္ ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ပိုမိုလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမည္ဟု IRENA ပညာရွင္ ေတလာက ဆုိသည္။ UNDP မွ မူကာရာကာတီက စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေရာ ေႏွာအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေရအား လွ်ပ္စစ္တစ္ခုတည္း  အားကိုးမေနဘဲ ေလစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္၊ ဇီဝ ေလာင္စာ စသည္ျဖင့္ ျဖန္႔ၾကက္ ထားသင့္သည္ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စနစ္တစ္ခုလံုးအ ေပၚ အာ႐ံုစိုက္ျခင္းသည္ မိုးေရခ်ိန္ နည္းပါးမႈဒဏ္ခံစားေနရၿပီျဖစ္ ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္လာ သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ ႏုိင္ငံ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ ႏုိင္ငံက လိုအပ္ပါက အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမွ ရယူသံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း မစၥတာေတလာက ဆုိသည္။

အဆံုးစြန္ဆုိလွ်င္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီ ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးသည္ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖျဖစ္ သည္။ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာအသံုး ျပဳျခင္းကို ပို၍ေစာေစာရပ္တန္႔ႏုိင္ ေလ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကမၻာႀကီး၏ ရာသီဥတု ပိုမိုတည္ၿငိမ္လာေလ ေလျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


—Ref: Hydropower Supply dries up with Climate Change