အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္း အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပည္တြင္းအလုပ္ရွာေဖြမႈမ်ားလာႏိုင္

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ျပပြဲတစ္ခုတြင္ အလုပ္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူအခ်ိဳ႕ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပည္တြင္းအ လုပ္ရွာေဖြမႈ သိသာစြာမ်ားျပား လာႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအ ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ား က ေျပာသည္။


အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္း ထားအသစ္ကို ယခုရက္ပိုင္းအ တြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အ တည္ျပဳေၾကညာရန္ရွိၿပီး ယင္းႏႈန္း ထားအသစ္ထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ႏွင့္ အလုပ္ အသစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ အ လုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အလုပ္လုိအပ္ခ်က္မ်ား လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က သံုးသပ္သည္။

‘‘ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ လည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အလုပ္ ရွာေဖြမႈေတြကမ်ားႏိုင္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းသြားတိုက္ဆုိင္ေနတာ ေၾကာင့္ အလုပ္ရရွိႏုိင္ဖို႔ အခက္ အခဲေတြလည္း ရွိလာႏုိင္တယ္’’ ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ ေရး ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးသန္း ႏိုင္က ဆုိသည္။

အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ လက္ရွိ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ ေရာက္ပါက ႏႈန္းထားအသစ္ထြက္ ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲခံစားခြင့္ မရမည္ကိုစိုးရိမ္၍ အလုပ္ဝင္ ေရာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္သူ ကိုေအာင္စိုး မင္းက ေျပာသည္။

‘‘ႏႈန္းထားအသစ္ မထြက္ခင္ စပ္ၾကား ဝင္လုပ္ရင္ သူတုိ႔အ တြက္ နစ္နာတယ္ဆုိၿပီး မလုပ္ၾက ေသးတဲ့သူေတြရွိတယ္။ အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားအသစ္ ထြက္လာၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္ သမားေတြက လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ဝင္ ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီလို အလံုးအရင္းနဲ႔ အလုပ္ရွာလာၾကမယ္ဆုိရင္ သူ တို႔အလုပ္ရရွိဖို႔ကို အစိုးရကျဖစ္ ျဖစ္၊ အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကျဖစ္ ျဖစ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးထားဖုိ႔လို ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမား မ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီအတည္ျပဳ မည့္ႏႈန္းထားသည္ ယင္းပမာဏ ထက္ ပိုမ်ားရန္ရွိသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မည့္ တစ္ ရက္လုပ္ခသည္ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ခန္႔ရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမား ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းထားသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြအဆိုျပဳႏႈန္းကို တစ္ရက္ က်ပ္၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ယင္းအဆုိျပဳႏႈန္းေၾကညာၿပီး ရက္ ၆၀ အတြင္း အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားအသစ္ကို အတည္ျပဳ ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတ္လ ၂ ရက္ (ရက္ ၆၀ ျပည့္) အထိ ႏႈန္းထားအသစ္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသးေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တစ္လလွ်င္ အလုပ္သမားဦးေရ ၂၀,၀၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ အၾကား အလုပ္ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၏ ျပည္ တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ လအလိုက္ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News