ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနတယ္လို႔ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ပတ္ရွင္ေဟးနဲ႕ ခြၽဲေတဂြၽန္

 ေတာင္ကိုရီးယား မင္း သမီး ပတ္ရွင္ေဟးႏွင့္ မင္းသား ခြၽဲေတဂြၽန္တို႔သည္ ယမန္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ခ်စ္ႀကိဳး သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။

အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ပတ္ရွင္ေဟးႏွင့္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္ ခြၽဲေတဂြၽန္တို႔သည္ မိတ္ေဆြအ ျဖစ္ခင္မင္ရာမွ ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုး၏ အႏု ပညာကုမၸဏီအသီးသီးကမတ္လ  ၇ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ Chaung Ang University တကၠသိုလ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္ အဓိကဘာသာ ရပ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ၿပီး သ႐ုပ္ ေဆာင္ေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ ပိုမိုရင္းႏွီးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ပတ္ရွင္ ေဟးႏွင့္ ခြၽဲေတဂြၽန္တို႔ တြဲေန ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းမ်ားထြက္ ေပၚလာစဥ္ ၎တို႔က မိတ္ေဆြ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခုအခါမွသာ အ တည္ျပဳ ေၾကညာျခင္းျဖစ္ သည္။

Soompi

Top News