အၾကမ္းဖက္ခံ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကူညီေပးရန္ ဒီခ်ဳပ္က ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ စတင္ထူေထာင္

 သက္ငယ္မုဒိမ္း အပါ အ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တရား မွ်တမႈဆိုင္ရာ လူမႈကူညီေထာက္ ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မတ္လ ၈ရက္ကစတင္၍ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြကို ဒီခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ မတည္ေငြျဖင့္ စတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔  ၌ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ ကထုတ္ျပန္သည္။


မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ သူကို လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက မည္ သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ခြင့္ လႊတ္လက္ခံရန္အေၾကာင္းမရွိ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ တရားမွ်တ မႈအတြက္ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသည့္ ဘက္မွ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ ေရးႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။

 ‘‘သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ တရားမွ်တမႈ ရဖို႔အတြက္ သူတို႔မွာ လိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ တရား႐ံုးသြား ဖို႔စရိတ္စကေတြ အတြက္ကို ေထာက္ပံ့ဖို႔လုပ္မွာပါ။ စာရြက္ ေပၚကဥပေဒကို တကယ့္လက္ ေတြ႕က်က် ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ဆို တာက တျခားအဓိက က်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိေသးတယ္။ တ ရား႐ံုးကို ဘယ္လိုသြားမလဲ။ တ ကယ္ပဲတရားစီးရင္တဲ့အခါမွာ၊ စိ စစ္တဲ့ေနရာမွာ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ သူကို ထိုက္သင့္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔၊ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္သာမက လူ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဖယ္ၾကဥ္ေစတဲ့ ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ရမယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဇင္မာ ေအာင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုတရား႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲအျမန္ ဆံုးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ စာရင္း၌ လံုး၀ထည့္သြင္းရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအမ်ိဳး သမီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳး သမီး အေရးလႈပ္ရွားေနသည့္ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခံရ သည့္သူမ်ားတရားမွ်တမႈရရွိေရး ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္စဥ္မ်ားထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး တိုက္တြန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာ သည္။

 လက္ရွိတြင္တရားမွ်တမႈ ဆိုင္ရာ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ ဘဏ္အေကာင့္ အမွတ္(Account Number -AYA-0097223010009904) ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိ မႈ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္က ေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳ က်င့္္မႈအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၂၀၁၇ အတြင္းအဓမၼျပဳက်င့္မႈ ၁,၄၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းသည္၂၀၁၅က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓမၼမႈ အေရအတြက္ထက္ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ အဓမၼျပဳက်င့္သူ ကိုေထာက္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထား သည္။  သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ား ျပစ္ ဒဏ္ခ်မႈအေျခအေနသည္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ကစ၍ ခ႐ုိင္အဆင့္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ စစ္ေဆးၿပီးႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေနသည္။

More in News Section

Top News