တိုယိုတာကားေရာင္းအား ၇၀ ရာခိိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာဟုဆို

တိုယုိတာအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ထားစဥ္ (toyota-ayeandsons.com)

၂၀၁၇ တြင္ထိုင္းႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတို႔၌ တိုယိုတာကား ေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းေသာ္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္ ၇၃ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ အ တြင္းတိုယိုတာကားစီးေရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရၿပီး ၂၀၁၇  အတြင္း အစီးေရ ၁,၈၀၀ ေရာင္း ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ယင္းကုမၸဏီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ၂၀၁၇ အတြင္း ကားသစ္ေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ႏိိႈင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း တိုယိုတာကဆိုထားသည္။ ထိုုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကားေစ်းကြက္သည္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေသာ္လည္း ေရာင္းအား ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းၿပီး တိုယိုတာ အစီးေရ ၂၄၀,၀၀၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ကားေစ်းကြက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းၿပီး တိုယိုတာကားေရာင္းရႏႈန္းလည္း ၁၉ ရာခိုင္ႏႈႈန္း က်ဆင္းကာ အစီးေရ  ၉,၀၀၀ သာေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ကားေစ်းကြက္က လက္ရွိ အေနအထားက ေအးေနပါတယ္။ အစိုးရက ကားတင္သြင္းခြင့္မူ၀ါ ဒေၾကာင့္ used ကားေတြထက္ ကားအသစ္ေတြက ေရာင္းအား ေကာင္းလာတယ္’’ ဟု KL SEVEN  ကားအေရာင္းျပခန္းမန္ ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးၾကည္သာ ဟန္ကေျပာသည္။

၂၀၁၈  ျပည္ေထာင္စု အခြန္ အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိအတိုင္း အတည္ျပဳၿပီးပါ က ကားေစ်းကြက္ ပိုေကာင္းလာ မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ တိုယိုတာကားမ်ားသည္ ယခင္က ဂ်ပန္တြင္ အသံုးျပဳၿပီးကားမ်ား ျပည္တြင္းတင္သြင္း ေရာင္းခ်ရာ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူစီးအမ်ားဆံုး အမွတ္တံ ဆိပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒအသစ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ တြင္ကားအသစ္ေရာင္းေသာ အေရာင္းျပခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အေရာင္းျပခန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

Top News