အမ်ိဳးသမီးတိုင္း စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ အသိဉာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျပည့္ဝေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသမီးတိုင္း စာတတ္ ေျမာက္ေရး၊ အသိဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျပည့္ဝေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ စစ္ ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၈ ရက္က မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားေန႔ အခမ္းအနား၌ ေဒါက္ တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘က႑စံုမွာ အမ်ိဳးသားေတြ နဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး အမ်ိဳးသမီး တိုင္း စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ အသိ ဉာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြးျပည့္ဝေရး ေရွး႐ႈၿပီး ဆက္ လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕စြမ္းပကားကို ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္နဲ႔အညီ ဝိုင္းဝန္းျမႇင့္တင္ေပး ၾကပါ’’ ဟု ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအ သီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူး ျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ ေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးကာ  ကြယ္ေရးဥပေဒေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အမ်ိဳး သားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ခလစာ ကြာဟမႈ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၄၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေလး ပံုတစ္ပံုထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ပိုမိုနည္းပါးေန ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္က ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

Top News