ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရး အထူးအေလးေပးရန္ လိုအပ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး)

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္ အစိုးရက အင္တိုက္ အားတိုက္ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္တင္ေရး အထူးအေလးေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည္။ 


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားကို မတ္ လ ၈ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌က်င္း ပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။  

‘‘အခုကြၽန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာဆို  ရင္အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေတာ ရြာေတြက အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား  ဟာ တျခားေနရာေတြမွာ၊သူတို႔ရဲ႕ ရြာေတြရဲ႕ ျပင္ပမွာ သြားၿပီးေတာ့ အလုပ္ရွာတဲ့အခါမွာ၊ေက်းလက္ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ  အ မ်ိဳးသမီးေတြကသာ ပဲ့ကိုင္ဖို႔က်န္ ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို ကြၽန္မတို႔ ေက်းလက္ေတာရြာ ဘက္မွာေန တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အ ေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အ ရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေရးကိစၥေတြ ကို အထူးအေလးေပးဖို႔လိုေနပါ တယ္’’ ဟုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္၍ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးထု၏  အခန္းက႑သည္မ်ားစြာ အေရး ႀကီးသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳး သမီးအခြင့္အေရးမ်ား အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္တန္းတူ မျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာ သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယဥ္ေက်းမႈ အရ မိန္းကေလးမ်ားကို တန္ဖိုး ထားေသာ္လည္း သားေယာက္်ား ေလးကိုဦးစားေပးသည့္ အေလ့ အက်င့္ မေပ်ာက္ေသးသည့္ ေနရာမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။ 

‘‘ဒါေၾကာင့္မို႔ဒါဟာမိသားစု ထဲကစရမွာပါ။ သမီးေတြနဲ႕သား ေတြနဲ႕တန္းတူညီတူတန္ဖိုးထား ဖို႔ပါပဲ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဆက္ေျပာသည္။ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔က ေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂) ႏွစ္ေအာက္ကေလး သူငယ္မ်ားကို ေငြေၾကးအ ေထာက္အပံံ့ေပးေရး အစီအစဥ္ ကို Livelihoods and Food Security Trust Fund ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ နာဂေဒသစသည္တို႔ တြင္ စတင္ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္  ဟု ဆိုသည္။ 

‘‘ကြၽန္မတို႔အဲဒီလိုေထာက္ပံ့ တဲ့အခါမွာ တစ္ခါတည္းပညာေပး သြားဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေတြက ေနၿပီးေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီ(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြအ တြက္ ေစာင့္ေရွာက္ႏႈန္းက အ ေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ျပည့္ျပည့္ ၀၀သူတို႔ သေဘာမေပါက္ပါဘူး။ ဒီ(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြဟာ အာဟာရျပည့္၀မွ သူတို႔ရဲ႕ဉာဏ္ ရည္ဟာ တစ္သက္လံုးျပည့္၀မယ္ ဆိုတာကို တခ်ိဳ႕က သိပ္ၿပီး ေတာ့သေဘာမေပါက္ပါဘူး’’ ဟု  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။ 

အဆိုပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သမီးေရးရာေကာ္မတီက  ဦးစီး က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ 

Top News