မံုရြာဘားကမ့္တြင္ နည္းပညာက႑ ၂၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးမည္

 မံုရြာၿမိဳ႕ ဘားကမ့္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာက႑ ၂၀ ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မံုရြာဘားကမ့္ (၂၀၁၈) ျဖစ္ ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းက ေျပာ သည္။

     စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ဘားကမ့္မံုရြာ ၂၀၁၈ ကို မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ မံုရြာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘားကမ့္မံုရြာမွာ နည္း ပညာဆုိင္ရာက႑ ၂၀ ေက်ာ္က ေဆြးေႏြးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ ၃၀ ေက်ာ္ရွိ မယ္။ လူငယ္အမ်ားစု စိတ္ဝင္ စားတာက နည္းပညာေတြ၊ ပညာ ေရးေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ၊ အလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးေတြမွာ စိတ္ဝင္ စားမႈ ပိုမ်ားတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ ဆန္းက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ဦးမင္းကို ႏိုင္၊ ဦးဂ်င္မီ အပါအဝင္ သက္ ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဘားကမ့္၌ ပါဝင္မည့္ က႑အသီးသီးကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ‘‘ဘား ကမ့္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ က႑တစ္ခု ကို အခ်ိန္တစ္နာရီသတ္မွတ္ ထားတယ္။ ေဆြးေႏြးမယ့္ အခန္း ရွစ္ခန္း ျပဳလုပ္ထားတယ္။လူငယ္ ေတြ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အသိ ပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ က်င္းပတာပါ’’ ဟု မံုရြာ ဘားကမ့္ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မံုရြာဘားကမ့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ တြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

Top News