အဂတိလိုက္စားသည့္ အက်င့္ပ်က္ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စီမံဘ႑ာဒုတိယဝန္ႀကီးဝန္ခံ

အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ အဂတိလိုက္စားေသာ ဝန္ထမ္း မ်ားရွိေနေသးသည္ကို ဝန္ခံေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

အက်င့္ပ်က္အခြန္ေကာက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပဲ့ျပင္ဆံုးမေသာနည္း လမ္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေသာနည္းလမ္း၊ အေရးယူအျပစ္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္၍မရဘဲ အက်င့္ဆိုး မ်ားရွိေနဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ျပဳျပင္ၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအမ်ားအျပားရွိသလို မျပဳျပင္ေသးဘဲ အက်င့္ဆိုးေတြရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ခံပါတယ္’’ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

မတ္လ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈအေျခအေန အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေျဖ ရွင္းရာတြင္ ၎က အထက္ပါအ တုိင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအက်င့္ဆိုးမ်ားရွိေန သည့္ အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပဳ ျပင္၍မရပါက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပ ေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဝန္ ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည္အ ထိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာ သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေရးယူခံရသည့္ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္း ၂၆ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ က ဆိုသည္။

အက်င့္ပ်က္အခြန္ဝန္ထမ္း မ်ားရွိေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ‘‘အခုအခ်ိန္အထိ အေပၚပိုင္း က မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြ ဘယ္ ေလာက္ေကာင္းေအာင္ ခ်မွတ္ ထားေပမယ့္ အခြန္ေဆာင္ခ်င္ရင္ ေတာင္မွ မလြယ္ကူတဲ့ ကိစၥေတြ အခုအခ်ိန္အထိ အခြန္နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ မႈေတြရွိေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂ တိလိုက္စားမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆို တာ ေအာက္ေျခမွာရွိေနတဲ့ ျပည္ သူအမ်ား ခံစားေနရတာပါ’’ဟု မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚ ျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြန္စည္း ၾကပ္သည့္ စနစ္ေျပာင္းလဲေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္တြင္ အခြန္႐ံုးမွ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ စနစ္ ပေပ်ာက္မည္ျဖစ္ကာ အခြန္ထမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ ဝင္းက ဆိုသည္။ ထုိစနစ္ကို က်င့္သံုးပါက အခြန္ဝန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ထမ္းတို႔ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံုညႇိ ႏိႈင္းမႈမ်ားရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အခြန္ေကာက္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာကာ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစ မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

အက်င့္ပ်က္အခြန္ဝန္ထမ္း မ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေန သည့္အျပင္ တရားမဝင္ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းမ်ား၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္ သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏုိင္ရန္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ ဝင္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ လုပ္ကိုင္ၿပီး အခြန္ တာဝန္ေက်ပြန္သူမ်ား ရွိသလို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တရားမဝင္ ထုတ္ လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း၊ ဥပေဒတို႔ကို ေရွာင္ရွား၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖံုးကြယ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိေတာ့ ဘဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ပ်က္ျပားေစသည္သာမက အခြန္ ထမ္းေဆာင္လိုစိတ္ကိုပါ ေလ်ာ့ က်ေစေၾကာင္း ဆိုသည္။

 ထိေရာက္သည့္ အခြန္ ေကာက္စနစ္တြင္ အခြန္ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားသည္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု၊ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားသည္ ေဒါက္တိုင္တစ္ခု၊ အခြန္ဝန္ထမ္း မ်ားသည္ ေဒါက္တုိင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒါက္တုိင္သံုးခု ဟန္ခ်က္ ညီညီျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွသာ ေအာင္ျမင္သည့္ အခြန္ေကာက္ စနစ္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အစ တြင္ အခြန္ေႂကြးက်န္ က်ပ္ ဘီလီ ယံ ၁၅၀ ခန္႔ရွိခဲ့ရာ က်ပ္ ၇၅ ဘီလီ ယံေက်ာ္ေကာက္ခံရရွိၿပီး ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေကာက္ခံရရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ယင္းအခြန္ ေႂကြးက်န္မ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ေရး သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ကြင္းဆင္း ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အ ေကာက္ရေငြတိုးတက္ေနေသာ္ လည္း အခြန္ရေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္မီျခင္း၊ ေလ်ာ့က်ေနျခင္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ၌ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

Top News