ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးအၿပီးမွာ ေသလုနီးပါးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္

 ေပါ့ပ္အဆိုေတာ္ ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္သည္ ေက်ာက္ ကပ္အစားထိုး ကုသမႈခံယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေသမင္းထံမွ လက္မတင္ ေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ ၏အခင္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္လွဴခဲ့သူ ဖရန္စီယာ ႐ိုင္ဆာက ေျပာသည္။

w မဂၢဇင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းမႈ တစ္ခုအတြင္း ႐ိုင္ဆာက ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြရာသီတြင္ ဆယ္လီ နာသည္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုး ကုသစဥ္ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာ ေရးအေျခအေန႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ ႀကံဳ ခဲ့ရၿပီး ၎ေသဆံုးႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ယင္းေက်ာက္ကပ္အစား ထိုး ကုသမႈအၿပီး မိမိသတိရလာ ခ်ိန္တြင္ ဆယ္လီနာထံမွ ‘ငါတ ကယ္ေၾကာက္တယ္’ ဆိုေသာ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ခု ရရွိခဲ့သည္ဟု ႐ိုင္ဆာက ေျပာသည္။

ယခုအခါ ဆယ္လီနာကဲ့သို႔ ပင္ ဖရန္စီယာ႐ိုင္ဆာလည္း အ ေျခအေနျပန္ေကာင္းေနၿပီ ျဖစ္ သည္။             —Ref:E!online

Top News