ျပည္ပေရာက္လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနပံု လစဥ္ေပးပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကား

ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေစလႊတ္ ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုကို လစဥ္ေပးပို႔ရန္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားလိုက္သည္။

ေအဂ်င္စီမ်ားက မိမိတို႔ေစလႊတ္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမရွိေစ ေရး အဆင္ေျပမႈ ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမျပတ္ရွိေစရန္ ယင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႏိုင္ငံ၊ စက္႐ံုအမည္၊ လိပ္စာမ်ား ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပကာ ‘Photo Caption’ ျပဳလုပ္၍ လစဥ္လဆန္း  ၅ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရန္ မတ္လ ၉ ရက္စြဲပါ အေၾကာင္းၾကားစာျဖင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားထံ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလိုၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးက အရင္ကလည္းမရွိဘူး။ အခုလည္း ဘယ္လိုသေဘာနဲ႔ ၫႊန္ၾကားတယ္ မေျပာတတ္ပါဘူး။ စက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ ဓာတ္ ပံု႐ိုက္ခြင့္မွ မရွိတာ။ ဘယ္လို သြားလုပ္ရမလဲ။ ႐ုိက္ခြင့္ေပး တယ္ထားဦး၊ အလုပ္သမားေတြ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ပံုရမယ္တဲ့လား’’ ဟု ျပည္ပအ လုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းပါတယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့တကယ္အလုပ္ ျဖစ္ပါ့မလားေပါ့။ ဒီလိုလုပ္ေတာ့ ေရာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ရမယ္မထင္ဘူး။ လက္ေတြ႕ မဆန္ဘူးလို႔ထင္တယ္’’ ဟု စင္ ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ကိုမိုးေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ သမား ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ မတ္လ ၉ ရက္ ည ၁ဝ နာရီခန္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရေပ။ အစိုးရက ျပည္ပသို႔ အလုပ္ သမား ေစလႊတ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ ျပဳခ်က္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထား ေသာ ေအဂ်င္စီႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း အလုပ္သမား ၫႊန္ၾကား ေရးဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္စာ ရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News