လမ္း၊ တံတားလုပ္ကုိင္ခြင့္အတုျဖင့္ လိမ္လည္မႈမ်ားရွိေနဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သတိေပး

လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္း မ်ားလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္စာ တမ္းအတုမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္မႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၉ ရက္ တြင္ သတိေပးစာထုတ္ျပန္သည္။

၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာ လိမ္ေရာင္းမႈမ်ား၊ ေက်ာက္၊ သဲမ်ားသြင္းရန္ အာမခံ စေပၚေငြလိမ္လည္ေတာင္းခံမႈ မ်ား၊ တစ္ဆင့္ခံကန္ထ႐ိုက္ရမည္ ဆုိၿပီး ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္႐ုံးတြင္အာမခံေၾကး ေပးသြင္းရမည္ဟူေသာ လိမ္ လည္မႈမ်ားေၾကာင့္အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ အသိေပးစာထုတ္ျပန္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေျပာသည္။

‘‘မသိတဲ့ျပည္သူေတြ၊ အ လုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြ ဘာမသိ ညာမသိနဲ႔ အလိမ္ခံရမွာစုိးရိမ္လုိ႔ ေၾကညာေပးတာပါ’’ ဟု ဦးေဇာ္ မင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ ထ႐ုိက္မ်ားေခၚရာတြင္ တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ စိ စစ္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ နက ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးတင္ဒါအ ခ်ိဳ႕သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလုိ အပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၾကားပြဲစားလူ လိမ္မ်ားက ၀င္ေရာက္လိမ္လည္ ၾကေၾကာင္း အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈအခ်ိဳ႕ တင္ ဒါေခၚယူသည္ဆုိေသာ္လည္း ႀကိဳ တင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းတင္သြင္း လုိသူမ်ားသည္ အဆက္အသြယ္ မ်ားရွာေဖြရာမွ အလိမ္ခံရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္။

လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအျမန္လမ္း အပါအ၀င္ လမ္းစီမံကိန္း၊တံတား စီမံကိန္း၊ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း တင္သြင္းလိုသူမ်ားရွိေန သည္။ပုဂၢလိကတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့က်လာျခင္း ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ေရာင္းခ်သူမ်ားက အစုိးရက၀ယ္ ယူမည့္တင္ဒါမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားေၾကာင္း ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းရွိ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ကုိင္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Top News