ေငြအလဲြသုံးစားျပဳလုပ္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ စာရင္းအင္းတာ၀န္ခံကို အမႈဖြင့္

က်ပ္ ၁၁ သိန္းေက်ာ္ အလဲြသုံးစားျပဳလုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ေက်ာက္တံခါးလယ္ယာေျမႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနတာ၀န္ခံကုိ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးမိခဲ့၍ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတရား လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားစဲြဆုိထား ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ရြာမေက်းရြာအုပ္စု ဒုိးတန္းေက်းရြာေန နစ္နာသူက ၎တို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ လယ္မ်ားကို သား၊ သမီးမ်ား လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ရန္ ခဲြေ၀ေပးရာတြင္ တာ ၀န္ခံဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ ယာေျမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းႏွင့္ အမည္ေျပာင္းျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းအေပၚ အေရး ယူေပးပါရန္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ ေမာင္သည္ လယ္ေျမအေရာင္းအ ၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပို္င္ခြင့္ လက္ မွတ္ပုံစံ(၇)ျပဳလုပ္သူမ်ားထံမွ ၂၀၁၄ ေမလမွ ၂၀၁၇ ေမလအ ထိ က်ပ္ ၁,၁၂၅,၀၀၀ ကို (၁၅)ႀကိမ္ခဲြၿပီး ေတာင္းခံရယူသည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/ရာဇ၀တ္ က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁၂ျဖင့္ အမႈခုနစ္မႈခဲြၿပီး တရားစဲြ ဆုိခဲ့သည္။ 

တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသမ်ား ကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ၎အေပၚ စြပ္စဲြထားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရာဇ ၀တ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၈၇/၈၈ အရ လူဖမ္း၀ရမ္းႏွင့္ ပစၥည္းသိမ္း ၀ရမ္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

ဦးလျပည့္၀န္းကို ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္ ပဲခူးတုိင္းေဒ သႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ပို႔ရာ တရား႐ုံးက ယခင္ဖြင့္ထားသည့္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြမႈ (တရားခံေျပးမႈ) ခုနစ္မႈကို ပိတ္သိမ္းၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ အမႈခုနစ္မႈဖြင့္ကာ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ အမႈအား  ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ သည္ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ (၁၀)ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

Top News