လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္ရၿပီးေနာက္ မင္းသား ဂ်ိဳမင္ကီ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္

 မၾကာေသးမီက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား ဂ်ိဳမင္ ကီသည္ မတ္လ ၉ ရက္က ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ခဲ့သည္။

ဂ်ိဳမင္ကီကို လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ အနည္းဆံုး ရွစ္ဦးခန္႔ရွိၿပီး အမ်ား စုသည္ ဂ်ိဳမင္ကီဒရာမာဘာသာ ရပ္ကို သင္ၾကားခဲ့သည့္ Cheongju University တကၠသိုလ္ မွ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔ ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ဂ်ိဳမင္ ကီကို ၎ေနထိုင္ရာ အေဆာက္ အအံုေျမညီထပ္၏  ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရာေနရာ၌ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။

ထို႔ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဂ်ိဳ မင္ကီ၏ ေသတမ္းစာတစ္ခုကို လည္း ေတြ႕ရွိရာ ထုိစာထဲတြင္ ဂိ်ဳမင္ကီက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထို ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစု ဝင္မ်ားကို ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ေပၚ ထြက္လာၿပီးေနာက္ ဂ်ိဳမင္ကီ သည္ Cheongju University တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡရာထူး မွ ထုတ္ပယ္ခံရၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ လမ္းတြဲတစ္ခု၌ ပါဝင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ရန္ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရကာ ယင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ က ၎ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္လည္း ပိတ္ပင္ထား သည္။

—Ref: Source:AFP/CNA/hm

Top News