ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ ဦးလဖိုင္ခြန္ဆာကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ပၪၥမသက္တမ္းအတြက္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ရက္ ၾကာက်င္းပၿပီး ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ ဦးလဖိုင္ခြန္ဆာကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အသင္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရး မွဴး ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။


ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း အသင္းခ်ဳပ္၏ ငါးႀကိမ္ ေျမာက္အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္း ခန္းမတြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္က်င္းပခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္သစ္မ်ားကို ဆႏၵမဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ဦးခင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

‘‘ပြဲ (ေရြးေကာက္ပြဲ)ကေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ပဲ အမႈေဆာင္အ သစ္အားလံုးေရြးခ်ယ္ၿပီးသြားၿပီ’’ ဟု ဦးခင္ေဇာ္က 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကားသည္။

ဦးလဖိုင္ခြန္ဆာသည္ ဥကၠ႒ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ေလး ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၀၀ ေက်ာ္ရကာ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ အတြင္း သံုးႏွစ္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ရေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္တာ၀န္ ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။ အသင္းဥကၠ႒ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေတဇႏွင့္ ဦး႐ုံးမူတို႔တာ၀န္ယူဖူးၿပီး ဦးလဖိုင္ခြန္ဆာ သည္ တတိယေျမာက္ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္။ ၎သည္ ယခင္က ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒(၁) အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ဧရာေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ ပိုင္ဆိုင္ ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘သူက မူလကလည္း အ သင္းခ်ဳပ္ကပဲ။ ဦး႐ုံးမူတို႔နဲ႔ အတူ တူပဲ’’ဟု ဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒အျပင္ ဒုဥကၠ႒ ေျခာက္ဦး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေျခာက္ဦး၊ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၂ ဦးႏွင့္ အ လုပ္အမႈေဆာင္ ၃၀ ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မိုးကုတ္၊ ျမစ္ ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္အသင္းခြဲေျခာက္ခု မွ အသင္းဥကၠ႒မ်ားသည္ အသင္း ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္လာမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ပၪၥမသက္တမ္းအလုပ္အမႈ ေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေနရာမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးေလွ်ာက္ထား သူ ၁၃၇ ဦးရွိၿပီး အသင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ ၁၀၄ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခံအျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သတင္းေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ အသင္းခြဲ ေျခာက္ခုရွိၿပီး အဆိုပါအသင္းခြဲမ်ား၌ အသင္း၀င္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ ေသာ္လည္း အသင္းစည္းကမ္း ႏွင့္ မညီၫြတ္သူမ်ားကို ေရြး ေကာက္ခံႏွင့္ မဲေပးခြင့္စာရင္း တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦး ထြန္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ကို ၂၀၀၈ တြင္ အသင္းအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ဖြဲ႕စည္းကာ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၈ မွ၂၀၁၄ အထိ အသင္းဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေတဇက ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တာ၀န္ ယူကာ ၂၀၁၄မွ၂၀၁၇အထိဦး႐ုံးမူက ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္အသင္းခ်ဳပ္ ပၪၥမသက္တမ္းေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကို မႏၲေလးေက်ာက္မ်က္အသင္း က ကန္႔ကြက္ထားသည္။

Top News