ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း စမတ္ကတ္ေျပာင္းလဲမည္

စမတ္ကတ္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ကို ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္၌ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မ်ားကို စမတ္ကတ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ လုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ ေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေန ျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ပိုင္း ေရွ႕ေျပး စီမံခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ယင္းစီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္ သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအ တာျဖင့္ စမတ္ကတ္ေျပာင္းလဲ ေရး စီမံကိန္းစတင္ရန္ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္က ၫႊန္ၾကား ခ်က္အတိုင္း ဆက္လုပ္ရမွာဆို ေတာ့ေလ။ သူတို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ က ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘာေခၚမလဲ၊ေကာ္မတီဖြဲ႕ေပးတာတို႔၊ ဘာတို႔ ေနာက္ေကာ္မတီကေန တင္ဒါ ေခၚခိုင္းတာတို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရွိေသးတယ္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕တာမ ၿပီးေသးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာလို႔ မရေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ၂၀၁၈ အတြင္းမွာ လုပ္ဖို႔အတြက္ရည္ မွန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား ပါဝင္ သည့္ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ခုႏွင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တို႔ကို ဖြဲ႕ စည္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွ စမတ္ကတ္ေျပာင္းလဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနက ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားအရ စမတ္ကတ္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း ကို ျပည္တြင္းတြင္ အသံုးျပဳေန သည့္ နည္းပညာႏွင့္ပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေန အထား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ဦးျမင့္ ႀကိဳင္ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတ ကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကံ ဉာဏ္မ်ား ရယူမည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအ ခ်ိန္၌ လူဦးေရ ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိ ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူဦးေရ ၂၈သန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္း ေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။

Top News