ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားမွတစ္ရက္လွ်င္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဂါလန္ ၄ ဒသမ ၅ သိန္းေက်ာ္ေရာင္းခ်ေနဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္တစ္ ရက္လွ်င္ ဓာတ္ဆီ ဂါလန္၂ ဒသမ ၇ သိန္းႏွင့္ ဒီဇယ္ ၁ ဒသမ ၈ သိန္း ေက်ာ္ကို ပုဂၢလိကဆိုင္မ်ားက ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက  ေျပာၾကား သည္။

 ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီအ ေရာင္းဆိုင္မ်ားက ေန႔စဥ္ဓာတ္ဆီဂါလန္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္ ဒီဇယ္ ဂါလန္ ၁ ဒသမ ၄၅ သန္း ကိုလက္ခံရရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အရန္စက္သံုးဆီထားရွိမႈကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။


‘‘ဆီလက္က်န္ထားရွိမႈမ်ား က ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အရင္ေခတ္ ကာလကတည္းက အရန္ဆီထား ရွိမႈလုပ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ ခါမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲထားရွိပါ တယ္’’ ဟု ဦးဟံထြန္းကေျပာ သည္။

ထိုေၾကာင့္ စက္သံုးဆီဆိုင္ မ်ား၏ လက္က်န္စာရင္းမ်ား လစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသို႔ ေပးပို႔ရၿပီး ထိုသုိ႔ေပးပို႔မွသာ စက္သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္ကို အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟံထြန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စက္သံုးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ရ ရွိထားသည့္ သီလ၀ါသိုေလွာင္ ကန္စခန္းငါးခုႏွင့္ လိႈင္ျမစ္တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ သိုေလွာင္ကန္ စခန္းႏွစ္ခုရွိသည္ဟု ၎ကဆို သည္။

စက္သံုးဆီေရာင္းခ်ရာတြင္ လည္း ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာေစ်း ႏႈန္းျဖစ္ေစေရးႏွင့္  ေရြ႕လ်ားသု ေတတနယာဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္လ လွ်င္ ၁၀ဆိုင္ခန္႔ စစ္ေဆးေနသည္ ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စက္သံုးဆီ ကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အဓိကတင္ သြင္းၿပီး ရံဖန္ရံခါမေလးရွား ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းရေၾကာင္းျမန္မာ ႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အတြင္း ေရးမွဴးေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တစ္လလွ်င္ စက္ သံုးဆီတန္ခ်ိန္ ေျခာက္သိန္းခန္႔ တင္သြင္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။