ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar State Counsellor Office )

ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ က႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သည္ မတ္လ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးတက္ ေရး အဓိကက်သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္ အအံုႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္မွ Japan Business Federation (Keidanren)  ဒုတိယ ဥကၠ႒၊ Japan-MyanmarEconomic Committee of Keidanren  ဥကၠ႒ႏွင့္ MitsubishiCorporation ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Ken KOBAYASHI ႏွင့္ Japan-Myanmar EconomicCommittee of Keidanren  ဥကၠ႒၊ Marubeni Corporation ဘုတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ Mr. Teruo ASADA တုိ႔အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀ ပါရွိသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယဝန္ႀကီး ဦးသာဦး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi Higuchi ႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္သည္။